Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6  punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-01 įsakymu Nr. IS-170048.

Su nauja Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių redakcija galite susipažinti čia:
Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės nuo 2017 12 07
Lyginamasis Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių variantas