Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos kuro durpėmis taisyklių 5.3, 10.1 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-07 įsakymu Nr. IS-170049.

Su nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija galite susipažinti čia:
Prekybos kuro durpėmis taisyklės nuo 2017 12 07