Patvirtinta atskaitos kaina

2017 11 06

Operatorius, vadovaudamasis BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-10-06 įsakymu Nr. IS-170043 patvirtintų „Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių“ 1.7.1 papunkčiu, nustatė biržoje sudarytiems biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandoriams, vykdomiems 2017-2018 m. šaltuoju metų periodu, atitinkamo konkretaus biržoje prekiaujamo biokuro produkto atskaitos kainą:

Produkto kodas SM1 SM1W SM2 SM3 MG1 MG2
Atskaitos kaina,
Eur/tne (be PVM)
166,06 164,36 161,68 157,31 372,90 340,09

 

 

 

 

Biokuro produkto MG3 pirkimo pardavimo sandorių iki 2017-11-06 nesudaryta, todėl atskaitos kaina nenustatoma.

Atsiskaitymas už biokuro rezervo produktų pirkimo-pardavimo sandorius vykdomas dalimis. Atskaitos kaina naudojama nustatant Sandorio kainos dalį, skirtą minimaliems pardavėjo patiriamiems biokuro rezervo produktų sandėliavimo ir saugojimo iki šių produktų pristatymo pirkėjui kaštams padengti, kurią pirkėjas pardavėjui moka kas mėnesį iki biokuro rezervo produktų faktinio pristatymo dienos, ir nustatant likusią mokėti Sandorio kainos dalį, pardavėjui pristačius biokuro rezervo produktus pirkėjui.

Daugiau informacijos apie atsiskaitymo nuostatas rasite Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklėse.
Įsakymas „Dėl biokuro produkto atskaitos kainos patvirtinimo“