Informuojame, kad EPS ir EMPS jau pasiekiamos, visi trukdžiai pašalinti.