DAEI

  • Baltpool rūpinsis degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaita

    Baltpool rūpinsis degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaita

    2021-09-08

    Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL tapo degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos valdytoju ir bus atsakingas už elektroninės minėtų degalų apskaitos vienetų sistemos sukūrimą ir administravimą. Remiantis Alternatyviųjų degalų įstatymu, šioje sistemoje visi šalyje veikiantys degalų tiekėjai privalės registruotis ir teikti duomenis apie rinkai tiekiamus ir vairuotojų naudojamus degalus pagal jų rūšį, kilmę ir energinę vertę Informacijos teikimo priežiūrą ir degalų tiekėjams nustatytų įpareigojimų įgyvendinimo kontrolę vykdys Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Planuojama, kad iki rugsėjo pab. bus paruošti

    Plačiau