Š. m. birželio 19 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl liepos mėn. šilumos kiekių įsigijimo.

Aukciono metu šilumos tiekėjai pateikė 19 pirkimo pavedimų:

  • bendras numatomas liepos mėn. įsigyti šilumos poreikis buvo 163 268 MWh, t. y. 3,5 proc. mažesnis nei gegužės mėn. aukcione (169 159 MWh);
  • palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų vidutinė kaina buvo tokia pati kaip ir gegužės mėn. aukcione, t. y. 2,68 ct/kWh.

Šilumos pardavėjai šilumos aukcione pateikė 36 pardavimo pavedimus:

  • bendras norimas parduoti šilumos kiekis sudarė 243 648 MWh ir buvo 7,3 proc. didesnis nei praėjusį mėn. (227 135 MWh);
  • vidutinė pardavimo kaina siekė 2,00 ct/kWh ir buvo 5,2 proc. mažesnė nei praėjusį mėn. (2,11 ct/kWh).

EŠAS galutiniai šilumos aukciono rezultatai:

  • šilumos gamintojai superka 160 412 MWh šilumos kiekį, t. y. 98,2 proc. liepos mėn. planuoto įsigyti šilumos poreikio;
  • lyginant su praėjusio mėn. šilumos aukciono rezultatais, vidutinė svertinė liepos mėn. superkamos šilumos kaina 9,1 proc. žemesnė, t. y. 1,58 ct/kWh.

Kitas šilumos aukcionas įvyks liepos 19 d.