Korupcijos prevencija

BALTPOOL UAB savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

BALTPOOL UAB vadovaujasi UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius įmonės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Įmonių grupėje taikydami vieningą korupcijos reiškinių tyrimo praktiką, kviečiame pranešti el. paštu pranesk@epsog.lt ar per šioje nuorodoje esančią pateikimo formą apie BALTPOOL UAB vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.