Atsižvelgdami Radiacinės saugos centro rekomendaciją, skelbiame Radiacinės saugos centro informaciją dėl medienos kuro pelenų užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis.