Viešoji konsultacija dėl šilumos aukciono dalyvio sutarties

2018 05 02

2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus. Juose nustatyta, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į įstatymų pakeitimus, pateikė viešajai konsultacijai parengtą Šilumos aukciono reglamentą ir kitus susijusius teisės aktus. Su jais galite susipažinti čia.

Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB parengė Šilumos aukciono dalyvio sutarties projektą ir teikia jį viešajai konsultacijai.
Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2018 m. gegužės 7 d. el. paštu [email protected].

Dalyvio sutartis (DOC formatu)
Dalyvio sutartis (PDF formatu)