Visos temos

Statistika

Išmokėtos VIAP lėšos (su PVM), mln. Eur

Surinktos, išmokėtos VIAP lėšos (su PVM) ir VIAP lėšų likutis, mln. Eur