Visos temos

Ataskaitos

VIAP lėšų administratorius vadovaujasi 2012 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1157 patvirtintu Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – VIAP administravimo aprašas).

VIAP lėšų administratorius pagal VIAP administravimo aprašo nuostatas teikia šią informaciją:

 • Suteiktos ir apskaitytos VIAP (29.1)
  2023-08-31
 • Mažosios biokuro elektrinės (29.1)
  2023-08-31
 • Mažosios hidroelektrinės (29.1)
  2023-08-31
 • Mažosios saulės elektrinės (29.1)
  2023-08-31
 • Mažosios vėjo elektrinės (29.1)
  2023-08-31
 • Skirtumas tarp išmokėtinų VIAP lėšų prognozės ir faktiškai išmokėtų VIAP lėšų (29.2 - 29.3)
  2023-08-31
 • Apskaitytos surinktinos VIAP lėšos (29.4)
  2023-08-31
 • Skirtumas tarp surinktinų lėšų prognozės ir faktiškai surinktų lėšų (29.5)
  2023-08-31
 • Skirtumas tarp išmokėtų ir surinktų VIAP lėšų ir faktinis lėšų likutis (29.6 - 29.7)
  2023-08-31
 • Pinigų srautų prognozė 2023 m.
  2022-02-28
 • Skolos VIAP biudžetui ir sustabdyti VIAP mokėjimai
  2023-08-31
 • VIAP kainos dalies grąžinimai
  2023-08-31

Archyvas