Visos temos

RED II nacionalinė schema

„Baltpool“ energijos išteklių operatorius – RED II nacionalinės schemos administratorius

Apie

2022 m. balandžio 28 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimu „Baltpool“, kaip energijos išteklių biržos operatorius, buvo paskirtas įgyvendinti biomasės kuro atitikties tvarumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažėjimo kriterijams vertinimo savanorišką nacionalinę schemą. Numatoma, kad šioje schemoje galės dalyvauti visi esami energijos išteklių biržos dalyviai ir bus surenkama visa informacija apie biokuro (energijos išteklių biržoje parduodama-nuperkama daugiau kaip 96 proc. viso centralizuoto šilumos tiekimo sistemose sunaudojamo biokuro) atitiktį tvarumo ir ŠESD kiekio sumažėjimo kriterijams įvykdymą, o surenkama informacija valstybės bus perduodama Europos Komisijai. 

Kuriant sistemą bus siekiama duomenis rinktis su minimalia administracine našta biokuro biržos dalyviams, surinktų duomenų patikimumą užtikrinant jau esamų valstybinių institucijų (VMI, Miškų tarnyba) valdomų registrų pagrindu.  

Planuojami RED II nacionalinės schemos įgyvendinimo etapai:

2022-09-15—2022-12-31: 

  • Bendradarbiaujama su Energetikos ministerija ir/ar kitomis institucijomis dėl reikalingų poįstatyminių teisės aktų pakeitimų priėmimo; 
  • Rengiami IT sistemos techniniai poreikiai. 

2023-01-01—2023-04-30: 

  • IT sistemos vystymo darbai;  
  • Dalyvių supažindinimas su sistemos principais, dalyvavimo sąlygomis. 

2023-05-01: 

  • Veikianti REDII nacionalinė schema.  

Projekto įgyvendinimas:

Kontaktai:

Tel. +370 5 229 9316

El. paštas: [email protected]