Patvirtinti nauji biokuro biržos įkainiai

2015 02 18

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija(Komisija) 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. O3-179 suderino naujus BALTPOOL UAB  taikomus įkainius už energijos išteklių biržos teikiamas paslaugas

Informuojame, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija(Komisija) 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. O3-179 suderino naujus BALTPOOL UAB  taikomus įkainius už energijos išteklių biržos teikiamas paslaugas biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje.

Nuo šiol dalyviai, prekiaujantys biokuro biržoje, atsiskaitys pagal parduotą / įsigytą biokuro kiekį nustatytu įkainiu, t. y. 0,70 Eur/tne (vertė litais – 2,42 Lt/tne). Iki šiol biržos dalyviams buvo taikomas įkainis, priklausantis nuo sudaryto sandorio vertės(0,3 proc. ar 0,2 proc., priklausomai nuo pasirinkto mokesčių plano). Nuo šiol visiems dalyviams bus taikomas vieningas įkainių planas, o metinis dalyvio mokestis yra atitinkamai panaikinamas.

Vadovaujantis Energijos išteklių biržos reglamento 4.1.1 punktu, naujieji įkainiai įsigalios nuo 2015 m. kovo 18 d. (imtinai). Iki šios datos dalyviams toliau bus taikomi jų iki šiol pasirinkti mokesčių planai.

Oficialus Komisijos nutarimo tekstas skelbiamas teisės aktų registre adresu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b84b8d0b38711e48601d026d7145559.

Komisijos nutarimas įsigaliojo nuo 2015 m. vasario 18 d.