Pagalbinių instrumentų biržos administravimo veiklos nutraukimas

2015 02 27

Informuojame, kad BALTPOOL UAB (toliau – Bendrovė) valdyba 2015 m. sausio 16 d. nusprendė nuo 2015 m. kovo 1 d. nutraukti Bendrovės vykdomą pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų instrumentų biržos administravimo veiklą.

Informuojame, kad BALTPOOL UAB (toliau – Bendrovė) valdyba 2015 m. sausio 16 d. nusprendė nuo 2015 m. kovo 1 d. nutraukti Bendrovės vykdomą pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų instrumentų biržos administravimo veiklą.

Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgus, be viso kito, į tai, kad (i) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013‑03‑13 nutarimu Nr. 228 patvirtintose 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinėse priemonėse buvo nustatyta, kad turi būti užtikrinta Lietuvos elektros gamintojų ir vartotojų galimybė prekiauti išvestinėmis finansinėmis priemonėmis NASDAQ OMX, bei tai, kad (ii) nuo 2014 m. lapkričio 11 d. išvestinių finansinių priemonių rinkoje NASDAQ OMX Commodieties į prekyba buvo įtrauktas su Latvijos kainų zonos indeksu susietas finansinis produktas EPAD RIGA (angl. Electricity Price Area Differential). Kadangi Lietuvos ir Latvijos elektros energijos kainos biržoje praktiškai visą laiką sutampa, Lietuvos elektros energijos rinkos dalyviai nuo šiol gali naudotis būtent šiuo produktu siekdami apsisaugoti nuo elektros energijos kainų biržoje svyravimo.