Medienos biržos apžvalga – 2020 m. gegužė

2020 06 09

Gegužės mėnesį elektroninėje medienos prekybos sistemoje (EMPS) prekyba buvo aktyvi, vyko ne tik trumpalaikiai Aukcionai, o  ir 2020 m. II pusmečio aukcionas. Per šį mėnesį iš viso buvo paskelbti 189 aukcionai iš kurių įvyko 165. Šiuose aukcionuose statymus teikė 266 dalyviai, t.y. didžiausias dalyvių skaičius nuo 2017m. lapkričio mėn. Iš visos parduotos medienos 94% įsigijo Lietuvos įmonės.

Gegužės mėnuo išsiskyrė parduotu medienos kiekiu – parduoti rekordiniai kiekiai medienos tiek trumpalaikiuose, tiek pusmetiniame aukcione, atitinkamai 131 318 ktm ir 817 268 ktm. Iš viso per praėjusį mėnesį parduota 948 586 ktm medienos, o tai yra didžiausias per EMPS parduotas medienos kiekis per mėnesį nuo 2017 m. lapkričio. Pardavimų augimą lėmė išaugusi Valstybinės miškų urėdijos medienos pasiūla. Vertinant bendrai visų tipų medienos aukcionus, šių metų gegužės mėnesį pardavimui buvo pasiūlytas didžiausias medienos kiekis nuo 2016 metų gruodžio mėn. – 1 083 632 ktm. Tiesa, lyginant tik pusmetinius aukcionus, gegužės mėnesį įvykusiame aukcione pardavimui buvo pasiūlytas 4,96% mažesnis medienos kiekis, nei 2020m. I pusmečio aukcione. Nepaisant to, II pusmečio aukcione buvo parduota 14,29% daugiau medienos, t.y. 2020 II pusmečio aukcione pirkėjai nusipirko didesnę dalį pasiūlytos pardavimui medienos (97,69%), nei 2020 I pusmečio aukcione (80,12%). Vertinant šiuo kriterijumi, panašios tendencijos pastebimos ir trumpalaikiuose aukcionuose, 2020m. gegužės mėn. juose parduota 55,77%, 2020m. balandžio mėn. – 46,93%, kai tuo tarpu 2019m. gegužės mėn. vos 23,56% pardavimui pasiūlytos medienos. Palyginimui, per visą EMPS veikimo laikotarpį vidutiniškai parduodama 70,31% pardavimui pasiūlytos medienos, skaidant pagal aukciono tipą – trumpalaikiuose 45,68%, pusmetiniuose – 87,54%.

Tiek trumpalaikiuose, tiek pusmetiniame aukcione, daugiausiai paklausos sulaukė pjautinieji rąstai bei tarrąsčiai – šių sortimentų buvo parduota atitinkamai 94% ir 92% pardavimui pasiūlyto kiekio. Pagal kiekį didžiausius skaičius matome pjautinųjų rąstų sortimente – iš viso per gegužės mėnesį parduota 244 120 ktm, toliau rikiavosi malkos – 162 119 ktm, plokščių mediena – 161 939 ktm bei popierrąsčiai – 160 021 ktm. Prekyba TOP sortimentais gegužę sudarė 85% visų medienos pardavimų.

Pilną 2020 m. gegužės mėnesio medienos biržos apžvalgą skaitykite čia