Salīdzināmā biomasas biržas cena

Salīdzināt biodegvielas piegādātāja piedāvājuma cenu ar vidējo biodegvielas biržas cenu.

Vidējā biodegvielas biržas cena tiek paziņota, īstenojot ar Lietuvas Republikas valdības 2003.g. 3.marta lēmumu Nr. 277 apstiprināto Uzņēmumu, kas darbojas enerģētikas jomā, enerģijas vai degvielas, kas nepieciešama elektrības un siltumenerģijas ražošanai, iepirkumu noteikumu (turpmāk – Enerģijas vai degvielas iepirkumu noteikumi) 21.1.2.punkta prasībām – t.i., lai radītu iespēju biodegvielas tirgus dalībniekiem pirms biodegvielas iegādes citos veidos salīdzināt laimējušā piedāvājuma cenu ar vidējo biodegvielas biržas cenu.

Pēdējais atjaunināšanas datums: 2017-06-15 13:54:55