Tirdzniecības izcenojumi

Biokurināmā tirdzniecības maksas

Standarta biržas tirdzniecības maksa ir vienāda ar 0,5% no līguma vērtības. Līgumiem, saskaņā ar kuriem biomasa tiek piegādāta Lietuvas teritorijā, piemēro tirdzniecības maksu 0,04127 Eur/MWh neieskaitot PVN.

Nav paredzēta ikgadējā maksa, kas būtu jāmaksā sabiedrībai BALTPOOL.