Saņemtie, izmaksātie SIAP līdzekļi (ar PVN) un SIAP līdzekļu atlikums, mlj. EUR