Godātie BALTPOOL biomasas biržas dalībnieki!

Viens no biomasas biržas mērķiem šajā gadā ir tirdzniecības sistēmas uzlabošana, lai liktu tai labāk kalpot dalībnieku vajadzībām un optimizētu biržas pakalpojumus.
Plānojot un ieviešot pārmaiņas biržas sistēmas darbībā un pārvaldē, vēlamies jautāt Jums, kā mēs varētu uzlabot Jūsu tirdzniecības pieredzi biržā.
Esam iecerējuši to īstenot pēc nedēļas, BALTPOOL biomasas biržas klientu apmierinātības pētījuma laikā. Pētījuma ietvaros ar Jums pa e-pastu un telefonu sazināsies pētījumu sabiedrības Vilmorus UAB pārstāvji, lai noskaidrotu Jūsu viedokli un uzklausītu vēlmes. BALTPOOL partneri šajā pētījumā – UAB Vilmorus ir savas jomas profesionāļi, kuri izmanto pētījumu metodes, kas atbilst augstākajiem tirgus standartiem.
Jo vairāk atbilžu no Jums mēs saņemsim, jo efektīvāk varēsim pielāgoties Jūsu aktivitātēm biržas sistēmā un tās procesos. Visa informācija un Jūsu sniegtās atbildes tiks saglabātas un analizētas konfidenciāli un diskrētā veidā.

Aicinām Jūs sadarboties un atbildēt uz pētījumu sabiedrības uzdotajiem jautājumiem!

Ar cieņu,
BALTPOOL komanda