Informējam, ka ņemot vērā tirgus pieprasījumu Energoresursu biržas operators BALTPOOL UAB ir pieņēmis lēmumu no 03.04.2017. sākt C kategorijas pircēju reģistrāciju biržā. Attiecīgi no 03.04.2017. stājas spēkā grozītie Dalībnieku kategorizācijas noteikumi, Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumi un atjauninātā Dalībnieka-pircēja anketa.

Par C kategorijas pircējiem varēs kļūt biržas dalībnieki, kas atbilst B vai C kategorijas pārdevējiem izvirzītajām prasībām. C kategorijas pircējiem piemērojamos tirdzniecības ierobežojumus nosaka Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumi.

Ar grozītajiem Dalībnieku kategorizācijas noteikumiem, Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumiem un atjaunināto Dalībnieka-pircēja anketu varat iepazīties šeit:

Jaunie Dalībnieku kategorizācijas noteikumi 03.04.2017.
Dalībnieku kategorizācijas noteikumu salīdzināmais variants

Jaunie Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumi 03.04.2017.
Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumu salīdzināmais variants

Atjauninātā Energoresursu biržas dalībnieka-pircēja anketa 03.04.2017.
Energoresursu biržas dalībnieka-pircēja anketas salīdzināmais variants