Kontaktai (lv)

Biodegvielas biržas jautājumi:
Tālrunis: +370 5 239 3158
E-pasts: biomass@baltpool.eu

Vispārīgie jautājumi:
Tālrunis:. +370 5 239 3157
E-pasts: info@baltpool.eu