Biomasas cenas Lietuvā sasniegušas februārim neparastu zemu līmeni

Biomasas biržas „Baltpool” apgrozījums, kas janvārī bija audzis, februārī samazinājās par 40 % līdz 3,34 milj. EUR. Kopumā februārī tika pārdotas 20 922 toe koksnes skaidu, tas ir, par vienu trešdaļu mazāk nekā janvārī (31  332 toe), šajā pašā laika posmā piegādāts par 23 % mazāk kurināmā nekā janvārī, tas ir, 45 tūkst. toe. 

Par lielāko daļu koksnes skaidu darījumu (74 %) tika noslēgti nedēļas ilguma darījumi, 25 % – mēneša ilguma darījumi, bet atlikušo daļu veidoja pusgada ilguma darījumi. Nav pārsteidzoši, ka gada otrajā mēnesī populārākie bija nedēļas ilguma darījumi – to cena mēneša laikā samazinājās par 14,5 %. Indekss „Baltpool Wood Chips Spot Lithuania” (BWCS Lithuania) 5. februārī sasniedza 159,87 EUR/toe, savukārt 26. februārī – 136,72 EUR/toe. Mēneša beigās indeksa vērtība bija par 32 % zemāka nekā pagājušajā gadā tajā pašā laikā.

Interesanti, ka mēneša beigās, kad pārsvarā bija lietains laiks, SPOT cena atkal sāka augt. Marta pirmajā izsolē indeksa cena nenozīmīgi pieauga un sasniedza 144,16 EUR/toe.

„Biomasas biržas apgrozījums februārī bija mazāks, jo šajā mēnesī notika par vienu izsoli mazāk nekā janvārī. Turklāt februārī dominēja siltāka temperatūra nekā parasti, tāpēc nebija šim mēnesim raksturīgā biomasas patēriņa maksimuma. Arī īstermiņa darījumu cena gada otrajā mēnesī turpināja samazināties. Tas bija īpaši noderīgi tiem, kas nebija izveidojuši pilnīgu biomasas piegādes portfeli šai apkures sezonai. Pircēji, redzot zemās cenas, jau ir sākuši slēgt darījumus un gādāt biomasu nākamajai vasaras sezonai,” stāsta „Baltpool” pārdošanas vadītājs Vaidots Jonutis.

Februārī Kuršu Nerijas pircēji noslēdza ilgtermiņa darījumu par vasaras sezonas piegādi par vidējo svērto piegādes cenu 130 EUR/toe, kura ir par 11 % zemāka nekā pagājušā gada ilgtermiņa darījumu vasaras piegādes vidējā cena (144,56 EUR/toe). Siltuma ražotāji no citiem novadiem tāpat jau savlaicīgi februārī pirka biomasu vasaras sezonai ar mēneša un pusgada ilguma darījumiem: par viszemāko cenu biomasa tika pirkta Kauņas apriņķī (104,00 EUR/toe), bet par visaugstāko – Tauraģes apriņķī (140,00 EUR/toe).

Februārī darījumu vidējā svērtā cena, tāpat kā iepriekšējā mēnesī, pakāpeniski samazinājās par 9 %: no 171,05 EUR/toe līdz 159,25 EUR/toe, bet gadā samazinājās pat par 27 %.

Februārī Latvijā noslēgto īstermiņa darījumu vērtība – 85,5 tūkst. EUR

Pēdējā ziemas mēnesī noslēgto darījumu vidējā svērtā cena Latvijā bija par 4 % zemāka nekā janvārī. Kaimiņvalsts siltuma ražotāji saskaņā ar nedēļas ilguma darījumiem par vidējo svērto cenu 178,25 EUR/toe iegādājās SM2 biomasas produktus Kurzemes, Rīgas un Zemgales reģionos. Februārī latvieši „Baltpool” biomasas biržā 73 % darījumu noslēdza ar pircējiem no Lietuvas par vidējo svērto cenu 161,50 EUR/toe, bet atlikušo daļu pārdeva Latvijas pircējiem par 171,88 EUR/toe. Noslēgto darījumu vērtība pārsniedza 85,5 tūkst. EUR.