Biomasas cenas kāpj jau vasaras pirmajā pusē

2018. gadā vasaras sezonas sākums ievērojami mainīja siltuma ražotāju iepirkuma stratēģiju. Lielākā daļa pircēju biomasu pērk nedēļas un mēneša darījumos. Analizējot 2015.–2018. gada cenu izmaiņas vasaras sezonas laikā, redzams, ka, vēl nepaspējot ieskrieties šī gada vasarai, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa darījumu cenas kāpj. Salīdzinot līdz jūnija beigām šīs vasaras sezonas piegādei noslēgto darījumu daudzumus un cenas ar iepriekšējā gada vasaru, redzams, ka nedēļas darījumu cenas pieauga par 12%, bet ilgtermiņa darījumu – par 17%. Interesanti tas, ka neskatoties uz ilgtermiņa darījumu cenas pieaugumu, tā joprojām ir mazāka nekā nedēļas darījumu cenas, kamēr 2015. gadā un 2016. gadā vasaras sezonas laikā tika novērota pretējā tendence.