Biomasas biržā – pirmie darījumi Latvijā

Šī gada februārī biomasas biržā BALTPOOL tika noslēgti pirmie darījumi starp Latvijas dalībniekiem. Saskaņā ar nedēļu ilgiem darījumiem pircējam Kurzemes reģionā piegādes veiks 4 Latvijas un viens Lietuvas piegādātājs par 17,78 EUR/MWh vidējo svērto cenu. Darījumu vērtība ir 7446,00 eiro.

Šī gada tirdzniecības rezultāti liecina, ka Latvijas piegādātāji biržā piedalās arvien aktīvāk. Februārī viņu tirdzniecības apjomi veidoja 5 % no visas biržā tirgotās biomasas – 21 492,24 MWh. Saskaņā ar šiem darījumiem Latvijas piegādātāji Lietuvā biomasu piegādāja par 20,27 EUR/MWh svērto cenu. Šī gada pirmajos divos mēnešos piegādātāji no Latvijas pavisam noslēdza darījumus 45 147,66 MWh piegādei par 0,93 milj. EUR, kaut gan visa 2017. gada laikā noslēdza darījumus 103 830 MWh piegādei par 1,42 milj. EUR.
Kopējais biržas apgrozījums februārī samazinājās par 18 % līdz 7,137 milj. eiro. Pavisam nopirkts 398 106,53 MWh biomasas, kas ir par 14 % mazāk nekā janvārī (463 534,91 MWh). Tirdzniecības apjomu samazināšanās ir saistīta ar īsāku mēnesi: februārī notika četras izsoles, savukārt janvārī – piecas.

Februārī lielākā daļa darījumu (87 %) bija īstermiņa, ar kuriem siltuma ražotāji kompensēja aukstā laika dēļ pieaugošo pieprasījumu pēc biomasas. Atlikušo daļu veidoja mēnesi ilgi darījumi.

Biomasas cenas, kuras ilgu laiku bija kāpušas, februārī mainīja virzienu – noslēgto darījumu svērtā cena samazinājās par 5 % līdz 17,50 EUR/MWh. Lielākās izmaiņas fiksētas šķeldas nedēļas darījumu tirdzniecībā – svērtā cena samazinājās par 6 %, savukārt mēneša ilguma darījumu cena pieauga par 1 %. Īstermiņa darījumu cenu samazinājums liecina, ka labvēlīgie laika apstākļi deva iespēju piegādātājiem efektīvāk veikt biomasas sagatavošanas darbus mežos, tāpēc tirgū palielinājās biomasas piedāvājums.