Šajā apkures sezonā tika nopirktas 3,16 milj. MWh biokurināmā, kas ir par 8 % mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā

Siltāka rudens un ziemas dēļ 2018.–2019. gada apkures sezonā nopirkts par 8 % mazāk biokurināmā nekā pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā attiecīgajos laika periodos (3,16 milij. MWh). Šajā periodā slēdzot vairāk ilgtermiņa līgumus, attiecīgi par 31 % samazinājās darījumu skaits – līdz 2822 darījumiem.

“Šajā apkures sezonā sevišķi izcēlās iepirkuma stratēģijas svarīgums. Rudenī, kad kļuva dārgāks biokurināmais, siltumapgādes uzņēmumi izjuta lielu spiedienu lemjot, vai slēgt ilgtermiņa piegādes darījumus, baidoties no ziemā vēsturiski augstākām biokurinā cenām, vai arī uzticēties tirgus likviditātei un ziemas sezonu sākt bez ilgtermiņa piegādes līgumiem. Oktobrī augstās biokurināmā cenas pievērsa biokurināmā piegādātāju uzmanību no ārzemēm un to aktivitātes rezultātā cenas biržā stabilizējās, bet sezonas beigās – tika novērots cenu kritums”, – stāsta “Baltpool” tirdzniecības vadītājs Vaidots Jonitis (Vaidotas Jonutis).

Viņš apgalvo, ka beigās vairāk vinnēja tie siltuma ražotāji, kuriem nebija izveidots biokurināmā piegādes portfelis tikai ar ilgtermiņa darījumiem uz šo apkures sezonu un bija izvēlējušies jauktā tipa iepirkuma stratēģiju.

Salīdzinot ar 2017.–2018. gada apkures sezonu, šajā gadā saskaņā ar ilgtermiņa piegādes darījumiem piegādāts par 18 % vairāk kurināmā (2,26 milij. MWh), piegādes cena pieauga par 32,9 % Attiecīgā periodā saskaņā ar nedēļas ilguma darījumiem piegādāts par 41 % mazāk biokurināmā (0,9 milij. MWh) par cenu, kas bija par 10,5 % zemāka.

Šajā apkures sezonā kopējā piegādātā kurināmā vērtība pieauga par 6 % līdz 56,8 milj. EUR, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu 2017.–2018. gadā. Visvairāk kurināmā 2018.–2019. gada apkures sezonā  iegādājās Kauņas (0,68 milij. MWh), Viļņas (0,59 milij. MWh), Šauļu (0,39 milij. MWh) un Klaipēdas (0,37 milij. MWh) apriņķi.

2018.–2019. gada apkures sezonā daudz aktīvāk biokurināmā biržā piedalījās Latvijas piegādātāji. To 48 % piegādājamās produkcijas devās uz Telšu apriņķi, 44 % tika piegādāti Šauļu apriņķī un 8 % – Klaipēdas apriņķī.

Šīs apkures sezonas laikā palielinājās biokurināmā piegāde Latvijas pircējiem. Piegādājamā kurināmā apjoms pieauga no 418 MWh 2017.–2018. gada apkures sezonā līdz 23586 MWh Kurzemes, Rīgas un Zemgales reģionos šajā sezonā. Kurināmais tikai piegādāts par 15,71 Eur/MWh vidējo svērto cenu, t. i., gandrīz par 19 % lētāk nekā Lietuvā. Latvijas pircējiem lielāko kurināmā daļu (64 %) piegādāja latvieši, 30 % – lietuvieši, 6 % – igauņi.

Darījumus biržā apkures sezonas laikā slēdza 65 pircēji un 106 pārdevēji no Lietuvas un Latvijas.ēdza