Veikla

BALTPOOL yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais bei šilumos aukcionus. Taip pat bendrovė yra viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratorius, atliekantis VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. bendrovė paskirta administruoti prekybą valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis.

BALTPOOL akcininkai yra dvi stambios energetikos įmonės – UAB „EPSO-G“ ir AB „Klaipėdos nafta“. Didžioji dalis jų akcijų priklauso valstybei, todėl „Baltpool“ uždaviniai tiesiogiai atspindi ir valstybės tikslą – didinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje.

BALTPOOL prioritetinės veiklos kryptys – tai biokuro biržos veiklos vystymas ir VIAP lėšų administravimas.

Apie BALTPOOL administruojamą biokuro biržą:

Vykdant energijos išteklių operatoriaus veiklą BALTPOOL siekia šių tikslų:

 • didinti biokuro sektoriaus skaidrumą ir patikimumą;
 • skatinti konkurenciją ir rinkos vystymąsi;
 • didinti biokuro sektoriaus standartizaciją, sukuriant aiškias taisykles, pagal kurias vienodomis sąlygomis konkuruotų visi rinkos dalyviai;
 • didinti žaliavų prekybos efektyvumą;
 • užtikrinti efektyvų, skaidrų ir teisingą VIAP lėšų administravimą.

BALTPOOL istorija

Bendrovė įsteigta 2009 m. gruodžio 10 d., įgyvendinant 2009 m. liepos 7 d. LR Vyriausybės patvirtintą Elektros rinkos plėtros planą.

 • 2009 m. – gauta elektros biržos operatoriaus licencija.
 • 2010 m. – pradėta elektros biržos operatoriaus veikla.
 • 2012 m. birželio 18 d. – elektros biržos prekybos organizavimas perduotas Norvegijos rinkos operatoriui Nord Pool Spot pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. sausio 17 d. priimtą naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymą ir pagal 2012 m. kovo 26 d. Litgrid AB ir Nord Pool Spot atitinkamą susitarimą.
 • 2012 m. birželio 18 d. – panaikinta elektros energijos biržos operatoriaus licencija.
 • 2012 m. birželio 18 d. (iki 2015 m. kovo 1d.) – vykdyta prekybos Lietuvos pagalbinių apsaugos nuo elektros energijos kainų elektros biržoje svyravimų instrumentų biržos operatoriaus veikla.
 • 2012 m. rugsėjo 28 d. – gauta energijos išteklių biržos operatoriaus licencija. Energijos išteklių biržos operatorius gali vykdyti centralizuotą prekybą biokuru ir naftos produktų atsargomis, gamtinėmis dujomis ir pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais.
 • 2012 m. spalio 1 d. pradėjo veikti Biokuro birža. Pirminis biokuro biržos modelis skirtas smulkiems savaitės trukmės biokuro sandoriams, sudaromiems papildomai prie turimų dvišalių sutarčių.
 • 2013 m. sausio 1 d. BALTPOOL UAB Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1338 paskirta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administratoriumi.
 • 2013 m. liepa – atnaujintas biokuro biržos prekybos modelis, skirtas užtikrinti ilgalaikį biokuro tiekimą.
 • 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1092 „Dėl elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriaus paskyrimo“ nuo 2018 m. sausio 1 d. elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriumi paskirtas BALTPOOL UAB.
 • 2018 m. vasario 6 d. kartu su partneriu Danijos karalystėje atidaryta biokuro birža „BiomassPool“ ApS.
 • 2018 m. kovo 19 d.  – pradėtas skelbti medienos skiedrų kainų indeksas BALTPOOL WOOD CHIPS SPOT LITHUANIA.
 • 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos Energijos išteklių biržos operatoriui pavesta vykdyti papildomą veiklą – Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka organizuoti šilumos aukcionus. Pirmasis šilumos aukcionas BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje įvyko 2018 m. gegužės 21 d.