Trumpalaikėms sutartims sudaryti

Elektroninėje medienos pardavimo sistemoje 2018 m. 39 savaitę vyks šie medienos aukcionai:

Aukciono pradžia Pardavėjas Parduodami
sortimentai
2018-09-26 09:00:00 VĮ VMU (Alytaus regioninis padalinys) PJ
2018-09-26 10:00:00 VĮ VMU (Vilniaus regioninis padalinys) PJ, TR
2018-09-26 11:00:00 VĮ VMU (Kaišiadorių regioninis padalinys) TR
2018-09-26 12:00:00 VĮ VMU (Šilutės regioninis padalinys) ML, PM
2018-09-26 13:00:00 VĮ VMU (Ukmergės regioninis padalinys) KL, PJ, PP
2018-09-26 14:00:00 VĮ VMU (Utenos regioninis padalinys) ML, PJ
2018-09-26 15:00:00 VĮ VMU (Telšių regioninis padalinys) PJ
2018-09-26 16:00:00 VĮ VMU (Rietavo regioninis padalinys) KAK, ML
2018-09-27 09:00:00 VĮ VMU (Rokiškio regioninis padalinys) ML, PM
2018-09-27 10:00:00 VĮ VMU (Veisiejų regioninis padalinys) PJ
2018-09-27 11:00:00 VĮ VMU (Valkininkų regioninis padalinys) PJ, TR, PM
2018-09-27 12:00:00 VĮ VMU (Utenos regioninis padalinys) PJ

Sortimentų sutrumpinimai:

KA      Kirtimo atliekos
KAD   Kirtimo atliekos (dengtos)
KAK   Kirtimo atliekos kirtavietėje
KL      Kietųjų lapuočių trumpuoliai
ML     Malkos
PJ       Pjautinieji rąstai
PM    Plokščių mediena
PP     Popierrąsčiai
TR     Tarrąsčiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-26 15:10:08