Veiklos tikslai

Siekdami tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir valstybės keliamus tikslus savo veiklą nukreipsime į šias pagrindines strategines kryptis:

  • bendrovės veiklos plėtrą;
  • papildomų paslaugų biržos dalyviams vystymą;
  • tvarumu grįstą prekybos platformos vystymą.

Nuosekliam strateginių krypčių įgyvendinimui, Bendrovei nustatomi metiniai veiklos tikslai.

Kviečiame susipažinti su BALTPOOL 2021 m. veiklos tikslais