VIAP

 • Dėl sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo

  2020-04-21

  Kad sumokėtos VIAP kainos dalies susigrąžinimo procesas būtų sklandus ir aiškus, parengėme standartizuotas formas, kurias užpildžiusi VIAP diferencijavimo schemoje dalyvaujanti įmonė turi pateikti BALTPOOL UAB ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d., siekdama susigrąžinti sumokėtos VIAP kainos dalį už praėjusius kalendorinius metus: Formą Nr. 1 – Prašymą grąžinti sumokėtos AEI VIAP kainos dalį; Formą Nr. 2 – Pažymą apie Vartotojo pagrindinės veiklos priskyrimą Komunikato 3 ir (ar) 5 priede nurodytiems sektoriams priskiriamoms veikloms; Formą Nr. 3 – Patvirtinimą, kad Vartotojas

  Plačiau

 • Informacija apie pasirinktą skolinimosi priemonę VIAP lėšų trūkumui padengti – 2020 m. balandžio 3 d.

  2020-04-03

  BALTPOOL UAB 2020 m. kovo 30 d. prisijungė prie Grupės sąskaitos sutarties, sudarytos tarp OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (toliau – OP Corporate Bank) ir UAB „EPSO-G“, pagal kurią Administratoriui suteiktas overdraftas, reikalingas VIAP lėšų trūkumui finansuoti, žemiau nurodytomis sąlygomis: Kredito forma: overdraftas VIAP lėšų banko sąskaitoje; Maksimalus skolinimosi limitas: 30 000 000 Eur; Limito suteikimo data: nuo 2020-03-30 iki 2021-03-29 (su galimybe pratęsti du kartus 12 mėn. laikotarpiui); Administratorius palūkanas mokės tik už faktiškai panaudotą kredito limito dalį, už nepanaudotą

  Plačiau

 • 2020 m. sausio mėnesio komentaras dėl VIAP lėšų

  2020-02-05

  Sausio mėnesį (už gruodį) surinkta 11,3 mln. Eur, išmokėta 12,11 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (12,37 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 13,36 mln. Eur. 2020 m. sausis Lėšų likutis mėnesio pradžioje 14,17 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 11,30 Skirstomojo tinklo vartotojai 10,15 Perdavimo tinklo vartotojai 1,15 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -12,11 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -12,37

  Plačiau

 • Iki vasario 1 d. – dar galima teikti prašymus susigrąžinti dalį kainos už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP)

  Iki vasario 1 d. – dar galima teikti prašymus susigrąžinti dalį kainos už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP)

  2020-01-29

  Iki vasario 1 d. energijai imlios pramonės įmonės gali teikti prašymus susigrąžinti dalį kainos už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP). Susigrąžintos lėšos skirtos investuoti į energijos taupymo priemones ir stiprinti savo konkurencingumą. Susigrąžinti VIAP kainos dalį gali tos įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos ir neturi pradelstų VIAP lėšų mokėjimų. Jos gali susigrąžinti 85 proc. VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh. „Pernai startavusia skatinimo sistema jau išreiškė norą pasinaudoti beveik keturiasdešimt įmonių. Tai patvirtina, kad

  Plačiau

 • 2019 M. RUGSĖJO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-09-03

  Rugpjūčio mėnesį (už rugpjūtį) surinkta 9,34 mln. Eur, išmokėta 7,31 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (7,57 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 11,62 mln. Eur. 2019 m. rugsėjis Lėšų likutis mėnesio pradžioje 9,59 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,34 Skirstomojo tinklo vartotojai 8,22 Perdavimo tinklo vartotojai 1,12 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -7,31 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -7,57

  Plačiau

 • 2019 M. LIEPOS MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-08-02

  Liepos mėnesį (už birželį) surinkta 9,27 mln. Eur, išmokėta 9,84 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,1 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 9,9 mln. Eur. 2019 m.liepa Lėšų likutis mėnesio pradžioje 10,47 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,27 Skirstomojo tinklo vartotojai 8,04 Perdavimo tinklo vartotojai 1,23 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -9,84 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,1 Termofikacinių

  Plačiau

 • 2019 M. BIRŽELIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-07-02

  Birželio mėnesį (už gegužį) surinkta 9,63 mln. Eur, išmokėta 10,37 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (10,63 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis birželio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 10,47 mln. Eur. 2019 m.kovas Lėšų likutis mėnesio pradžioje 11,21 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,63 Skirstomojo tinklo vartotojai 8,33 Perdavimo tinklo vartotojai 1,30 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -10,37 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -10,63 Termofikacinių

  Plačiau

 • 2019 M. KOVO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-04-02

  Kovo mėnesį (už vasarį) surinkta 9,9 mln. Eur, išmokėta 9,68 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,85 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis vasario pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 17,44 mln. Eur. 2019 m.kovas Lėšų likutis mėnesio pradžioje 17,22 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 9,90 Skirstomojo tinklo vartotojai 8,88 Perdavimo tinklo vartotojai 1,02 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -9,68 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -9,85 Termofikacinių

  Plačiau

 • Nuo balandžio 1 d. galima teikti prašymus dėl VIAP lengvatos taikymo

  2019-04-01

  Š. m. vasario 20 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kuria elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d. Pradelstų VIAP lėšų mokėjimų neturinčios įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, galės susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos

  Plačiau

 • 2019 M. VASARIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-03-05

  Vasario mėnesį (už sausį) surinkta 10,57 mln. Eur, išmokėta 7,3 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,81 mln. Eur su PVM).  VIAP lėšų likutis vasario pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 17,22 mln. Eur. 2019 m.vasaris Lėšų likutis mėnesio pradžioje 13,95 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 10,57 Skirstomojo tinklo vartotojai 9,36 Perdavimo tinklo vartotojai 1,21 Išmokėtos VIAP lėšos, mln. Eur -7,3 Gamybai naudojant AEI (7.1 paslauga) -6,81 Termofikacinių

  Plačiau

 • 2019 M. SAUSIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2019-02-07

  Sausio mėnesį (už gruodį) surinkta 17,76 mln. Eur, išmokėta 10,81 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,07 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis sausio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 13,95 mln. Eur. 2019 m. sausis Lėšų likutis mėnesio pradžioje 7,00 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 17,76 Skirstomojo tinklo vartotojai 15,93 Perdavimo tinklo vartotojai 1,83 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. LAPKRIČIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-12-07

  Lapkričio mėnesį (už spali) surinkta 15,09 mln. Eur, išmokėta 12,66 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,93 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis lapkričio pabaigoje buvo teigiamas ir siekė 1,43 mln. Eur. 2018 m. spalis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -1,00 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,09 Skirstomojo tinklo vartotojai 13,18 Perdavimo tinklo vartotojai 1,91 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. SPALIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-11-02

  Spalio mėnesį (už rugsėjį) surinkta 13,82 mln. Eur, išmokėta 11,87 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,17 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis rugsėjo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -1 mln. Eur. 2018 m. spalis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -2,95 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,82 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,11 Perdavimo tinklo vartotojai 1,71 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. RUGSĖJO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-10-01

  Rugsėjo mėnesį (už rugpjūtį) surinkta 14,28 mln. Eur, išmokėta 12,19 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,48 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis rugsėjo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -2,95 mln. Eur. 2018 m. rugsėjis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -5,04 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,28 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,51 Perdavimo tinklo vartotojai 1,77 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. RUGPJŪČIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-09-03

  Rugpjūčio mėnesį (už liepą) surinkta 14,08 mln. Eur, išmokėta 12,08 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (8,39 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis rugpjūčio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -5,04 mln. Eur. 2018 m. rugpjūtis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,04 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,08 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,31 Perdavimo tinklo vartotojai 1,77 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. LIEPOS MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-08-01

  Liepos mėnesį (už birželį) surinkta 13,75 mln. Eur, išmokėta 13,21 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,81 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,04 mln. Eur. 2018 m. birželis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,58 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,75 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,04 Perdavimo tinklo vartotojai 1,71 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. BIRŽELIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-07-02

  Birželio mėnesį (už gegužę) surinkta 14,19 mln. Eur, išmokėta 14,14 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (11,36 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,58 mln. Eur. 2018 m. birželis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,63 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,19 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,39 Perdavimo tinklo vartotojai 1,79 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • Dėl pasirinktos skolinimosi priemonės VIAP lėšų išmokoms subalansuoti

  2018-06-29

  Siekiant užtikrinti savalaikį VIAP lėšų išmokėjimą, baigiantis turimai VIAP lėšų overdrafto sutarčiai, BALTPOOL UAB šių metų birželį atliko pirkimo procedūras ir pasirinko skolinimosi priemonę VIAP lėšų išmokoms subalansuoti. Geriausią pasiūlymą pateikė OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas, su kuriuo VIAP lėšų administratorius sudarė sutartį. Skolinimosi sąlygos: Kredito forma: Overdraftas VIAP lėšų banko sąskaitoje Maksimalus kredito limitas: 17 mln. Eur Limito suteikimo data: nuo 2018-07-10 iki 2019-07-09 Administratorius palūkanas mokės tik už faktiškai panaudotą kredito limito dalį, už nepanaudotą kredito limitą

  Plačiau

 • 2018 M. GEGUŽĖS MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-06-01

  Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP

  Plačiau

 • 2018 M. BALANDŽIO MĖN. KOMENTARAS DĖL VIAP LĖŠŲ

  2018-05-02

  Balandžio mėnesį (už kovą) surinkta 15,77 mln. Eur, išmokėta 13,58 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,83 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -4,88 mln. Eur. 2018 m. balandis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,07 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,77 Skirstomojo tinklo vartotojai 14,02 Perdavimo tinklo vartotojai 1,75 Išmokėtos VIAP

  Plačiau