2019
04/26
BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. balandžio 19 d. įvyko aukcionas dėl 2019 m. birželio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Remiantis prekybos duomenimis, superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 1,68 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis – 164 181 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks gegužės 21 d
2019
03/27
BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. kovo 19 d. įvyko aukcionas dėl 2019 m. gegužės mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Remiantis prekybos duomenimis, superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 1,72 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis - 198 746 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks balandžio 19 d
2019
03/25
Šį sezoną šilumos tiekimo įmonės „Baltpool“ aukcionuose įsigijo 3,52 TWh šilumos: daugiausiai pirko Kaunas Energijos išteklių biržos operatoriaus „Baltpool“ administruojamų elektroninių šilumos aukcionų duomenimis, besibaigiantį šildymo sezoną šilumos tiekimo įmonės įsigijo 3,52 TWh šilumos. Daugiausiai šilumos pirko Kaunas (1,03 TWh), Vilnius (0,95 TWh), Klaipėda (0,64 TWh), Panevėžys (0,23 TWh), Visaginas (0,16 TWh) ir Alytus (0,15 TWh).  „Baltpool“ surengė 7 aukcionus, skirtus šilumai šaltajam sezonui, kuris tęsiasi nuo spalio iki balandžio pabaigos, įsigyti. Šiluma aukcionuose perkama šildymui pora mėnesių į priekį, tad vasario pabaigoje
2019
02/25
BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. vasario 19 d. įvyko šilumos aukcionas dėl 2019 m. balandžio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 2,37 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 402 082 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks kovo 19 d
2019
01/30
BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2019 m. sausio 21 d. įvyko šilumos aukcionas dėl 2019 m. kovo mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 3,20 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 592 286 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks vasario 19 d
2019
01/22
Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtinto Šilumos aukciono reglamento (toliau - Reglamentas) naują redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 11 d. Naujoji Reglamento redakcija parengta atsižvelgus į 2018 m. gruodžio 1 d. patvirtintą naują Šilumos gamybos ir  (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo pakeitimų įsigaliojimo keičiasi šilumos aukcionų supirimo tvarka: šilumos energija yra perkama antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio konkrečiame šilumos aukcione. Reglamento redakcijos lyginamąjį variantą galite rasti čia. Reglamentas: Šilumos aukciono
2019
01/02
BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje 2018 m. gruodžio 19 d. įvyko du šilumos aukcionai dėl 2019 m. sausio ir vasario mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina sausio mėn. buvo 3,54 ct/kWh, o vasario mėn. - 3,52 ct/kWh. Bendras perkamos šilumos kiekis sausio mėn. 637 255 MWh, o vasario mėn. 565 599 MWh Kitas šilumos aukcionas įvyks sausio 21 d
2018
11/23
Š. m. lapkričio 20 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl gruodžio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 2,76 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 538 972 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks gruodžio 19 d
2018
10/26
Š. m. spalio 19 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl lapkričio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 2,66 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 447.414 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks lapkričio 20 d
2018
09/26
Š. m. rugsėjo 19 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl spalio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 2,27 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 333 467 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks spalio 19 d
2018
08/29
Š. m. rugpjūčio 21 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl rugsėjo mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 1,83 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 171 086 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks rugsėjo 19 d
2018
07/27
Š. m. liepos 19 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl rugpjūčio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Prekybos rezultatai rodo, kad superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina 1,59 ct/kWh, o bendras perkamos šilumos kiekis 158 521 MWh. Kitas šilumos aukcionas įvyks rugpjūčio 21 d
2018
06/28
Š. m. birželio 19 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko šilumos aukcionas dėl liepos mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Aukciono metu šilumos tiekėjai pateikė 19 pirkimo pavedimų: bendras numatomas liepos mėn. įsigyti šilumos poreikis buvo 163 268 MWh, t. y. 3,5 proc. mažesnis nei gegužės mėn. aukcione (169 159 MWh); palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų vidutinė kaina buvo tokia pati kaip ir gegužės mėn. aukcione, t. y. 2,68 ct/kWh. Šilumos pardavėjai šilumos aukcione pateikė 36 pardavimo pavedimus: bendras norimas parduoti šilumos kiekis sudarė 243 648 MWh ir buvo
2018
05/21
Gegužės 21 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko pirmasis aukcionas dėl birželio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Aukciono metu šilumos tiekėjai pateikė 19 pirkimo pavedimų: bendras numatomas įsigyti šilumos poreikis buvo 166 659 MWh; gamybos sąnaudų vidutinė kaina 2,66 ct/kWh. Šilumos pardavėjai šilumos aukcione pateikė 35 pardavimo pavedimus: bendras norimas parduoti šilumos kiekis buvo 227 135 MWh; vidutinė pardavimo kaina siekė 2,11 ct/kWh. Organizuojamo šilumos aukciono tikslas yra nustatyti prognozuojamą šilumos tiekėjo šilumos tiekimo veiklos vykdymui reikalingos šilumos kiekį, kurį šilumos tiekėjas
2018
05/02
2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus. Juose nustatyta, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į įstatymų pakeitimus, pateikė viešajai konsultacijai parengtą Šilumos aukciono reglamentą ir kitus susijusius teisės aktus. Su jais galite susipažinti čia. Energijos