Dokumentų pakeitimai

 • „Baltpool“ atnaujino prekybos biokuru salygas

  „Baltpool“ atnaujino prekybos biokuru salygas

  2020-01-29

  Siekiant, kad prekiauti „Baltpool“ biržoje būtų dar patogiau, prekybos biokuru sąlygose atsirado nauja nestandartinė sąlyga – nuo šiol pirkėjas gali reikalauti, kad pristatomo sertifikuoto biokuro kilmės vieta būtų EU valstybė narė. Pagal sudarytą sandorį taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjas įsipareigoja tiekti tik tokį FSC sertifikuotą biokurą, kurio kilmės valstybės – Europos Sąjungos valstybė narė. Pardavėjas įsipareigoja, esant pirkėjo prašymui, pateikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius tiekiamo biokuro kilmę. Pardavėjui pristačius ne FSC sertifikuotą biokurą ar biokurą, kurio kilmės valstybė yra ne ES

  Plačiau

 • „Baltpool“ atnaujino medienos kainų indekso skaičiavimo metodiką

  „Baltpool“ atnaujino medienos kainų indekso skaičiavimo metodiką

  2020-01-23

  „Baltpool" nuo 2020 m. sausio 1 d. atnaujino medienos kainų indekso „Baltpool Timber Spot Lithuania“  vertės skaičiavimo metodiką. Indeksas tobulinamas siekiant dar tiksliau atspindėti medienos rinkos situaciją Lietuvoje. Pirma medienos indekso reikšmė pagal naują skaičiavimą bus įkelta vasario mėnesį. Naujausia medienos indekso „Baltpool Timber Spot Lithuania“ specifikacija =>>

  Plačiau

 • Nuo rugsėjo 25 d. pradedama prekyba išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandoriu

  2018-09-25

  Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. rugsėjo 25 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorį (toliau - dalinio apmokėjimo sandoris). Esminė dalinio apmokėjimo sandorio sąlyga yra išankstinis dalinis apmokėjimas bei, atitinkamai, išankstinis biokuro sukaupimas. Prekyba šiuo sandoriu bus vykdoma "Nestandartinės prekybos" lango dalyje. Dalyviai, norintys sudaryti dalinio apmokėjimo sandorius, turi kreiptis į Operatorių dėl teisių suteikimo. Biokuro išankstinio dalinio apmokėjimo ir sukaupimo sandorio pagrindinės specifikacijos sąlygos: pagal dalinio apmokėjimo sandorį prekiaujama naudojimui paruoštu biokuru

  Plačiau

 • 2018-09-24 ĮSIGALIOJA NAUJA DALYVIŲ PRISKYRIMO KATEGORIJOMS TAISYKLIŲ REDAKCIJA

  2018-09-10

  Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2018-09-07 įsakymu Nr. IS-180035. Su nauja Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės (lyginamasis variantas)

  Plačiau

 • 2017-12-07 įsigalioja nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija

  2017-12-07

  Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos kuro durpėmis taisyklių 5.3, 10.1 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-07 įsakymu Nr. IS-170049. Su nauja Prekybos kuro durpėmis taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Prekybos kuro durpėmis taisyklės nuo 2017 12 07

  Plačiau

 • 2017-12-07 įsigalioja naujos redakcijos prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės

  2017-12-07

  Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 07 d. (įskaitant) įsigalioja pakeista Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.6  punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-12-01 įsakymu Nr. IS-170048. Su nauja Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių redakcija galite susipažinti čia: Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklės nuo 2017 12 07 Lyginamasis Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklių variantas

  Plačiau

 • Nuo spalio 05 d. pradedama prekyba biokuro rezervo produktais

  2017-10-04

  Energijos išteklių biržos operatorius nuo š. m. spalio 05 d. į prekybą biržoje įtraukia biokuro rezervo produktą, kuris pagal Energetikos įstatymo 29 straipsnį gali būti užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos. Prekybos biokuro rezervo produktais principai nustatyti Operatoriaus patvirtintose Prekybos biokuro rezervo produktais taisyklėse. Taisyklėse nustatyta: dalyviai biržoje galės sudaryti sandorius, kaupti rezervines atsargas medienos skiedros ir medžio granulių produktais, kurie atitinka šiems kuro rūšių produktams Prekybos biokuro produktais sąlygose nustatytas technines specifikacijas; biokuro rezervo produktų pristatymas vyks šaltąjį metų

  Plačiau

 • Nuo 2017-09-25 įsigalioja Biokuro tiekimo tipinės sąlygos

  2017-09-20

  Informuojame, kad nuo 2017-09-25 (įskaitant) įsigalioja pakeista Biokuro tiekimo tipinių sąlygų 9.7 ir 9.12 punktų redakcija, patvirtinta BALTPOOL UAB generalinio direktoriaus 2017-09-19 įsakymu Nr. 170040. Įsigaliojus minėtų Biokuro tiekimo tipinių sąlygų punktų pakeitimams, pardavėjui ginčijant kuro kiekio ir kokybės ataskaitos duomenis, pardavėjas privalomai turės pateikti pirkėjui visus konkrečių ginčijamų kokybinių rodiklių tyrimų akredituotoje laboratorijoje rezultatus, nustatytus iš paimtų atsargių biokuro ėminių. Su dokumentu galite susipažinti čia https://www.baltpool.eu/lt/dokumentai

  Plačiau

 • DĖL PREKYBOS BIOKURO REZERVO PRODUKTAIS TAISYKLIŲ DERINIMO

  2017-09-06

  BALTPOOL UAB (toliau – Operatorius) išnagrinėjęs galimybę biokuro biržoje prekiauti biokuro rezervo produktu, kuris, be viso kito, būtų užskaitomas kaip energijos išteklių rezervinės atsargos Energetikos įstatymo 29 straipsnio prasme, kuomet CŠTĮ privalo nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. kaupti energijos išteklių rezervines atsargas, bei įvertinęs pateiktas pastabas derinant rezervo produkto specifikaciją, parengė Prekybos biokuro rezervo produktais taisykles (toliau – Taisyklės). Operatoriaus vertinimu, parengtos Taisyklės atitinka Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklėse nustatytus kriterijus, pagal

  Plačiau

 • Nuo 2017-07-11 įsigalioja naujos redakcijos Tiekimo sąlygos

  2017-07-07

  Informuojame, kad nuo 2017-07-05 įsigaliojo 2017 m. birželio 19 d.  Lietuvos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-156 pakeistos Kietojo biokuro apskaitos taisyklės. Atsižvelgiant į taisyklių pakeitimus, Energijos išteklių biržos operatorius 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. IS-170035 pakeitė Biokuro tiekimo tipines sąlygas. Su nauja Biokuro tiekimo tipinių sąlygų redakcija galite susipažinti prisegtuose dokumentuose: Biokuro tiekimo tipinių sąlygų esminių pakeitimų lentelė Naujos Biokuro tiekimo tipinės sąlygos nuo 20170711 Biokuro tiekimo tipinių sąlygų lyginamasis variantas

  Plačiau

 • Nuo 2017 04 27 d. įsigalioja naujos redakcijos Prekybos sąlygos

  2017-04-27

  Informuojame, kad nuo 2017 m. balandžio 27 d. įsigalioja pakeistos Prekybos biokuro produktais sąlygos. Pakeitimai yra redakcinio pobūdžio ir papildomų teisių ir (ar) pareigų biržos dalyviams nesukels. Su nauja Prekybos biokuro produktais sąlygų redakcija galite susipažinti čia: Prekybos biokuro produktais sąlygos nuo 2017 04 26

  Plačiau

 • 2017 04 25 ĮSIGALIOJA NAUJOS KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  2017-04-24

  Atsižvelgiant į tai, kad BALTPOOL UAB energijos išteklių biržoje galima prekiauti ne tik biokuro, bet ir kuro durpių produktais, atitinkamai buvo pakoreguotos biokuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, taip pat atlikti susiję redakcinio pobūdžio pakeitimai. Nuo 2017 m. balandžio 25 d. (įskaitant) biržoje sudaromų tiek biokuro produktų, tiek kuro durpių produktų pirkimo-pardavimo sandoriams taikomos bendros Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos, su kuriomis galite susipažinti čia: Kuro pirkimo-pardavimo sutarties standartinės sąlygos Kuro pirkimo-pardavimo standartinių sąlygų lyginamasis variantas

  Plačiau

 • NUO 2017-04-03 PRADEDAMA C KATEGORIJOS PIRKĖJŲ REGISTRACIJA

  2017-03-31

  Informuojame, kad atsižvelgdamas į rinkos poreikį, Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB priėmė sprendimą nuo 2017-04-03 pradėti C kategorijos pirkėjų registraciją biržoje. Atitinkamai nuo 2017-04-03 įsigalioja pakeistos Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklės, Prekybos biokuro produktais sąlygos ir atnaujinta dalyvio-pirkėjo anketa. C kategorijos pirkėjais galės būti biržos dalyviai, atitinkantys B ir (arba) C kategorijos pardavėjams keliamus reikalavimus. C kategorijos pirkėjams taikomus prekybos ribojimus nustato Prekybos biokuro produktais sąlygos. Su pakeistomis Dalyvių priskyrimo kategorijoms taisyklėmis, Prekybos biokuro produktais sąlygomis ir atnaujinta Dalyvio-pirkėjo anketa

  Plačiau

 • Dėl naujo EPS funkcionalumo teikiant važtaraščių duomenis į i.VAZ duomenų posistemį

  2017-01-19

  Biržos operatorius, siekdamas toliau tobulinti prekybos procesus, įdiegė važtaraščių duomenų pateikimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) i.VAZ duomenų posistemį funkcionalumą. Tikimasi, kad naujas funkcionalumas leis biržos dalyviams-pardavėjams lengviau įvykdyti važtaraščių duomenų pateikimo VMI prievolę, supaprastinant ir pagreitinant šių duomenų pateikimą. Daugiau informacijos: Projektų vadybininkas Gediminas Katinas El. paštas: gediminas.katinas@baltpool.eu Tel. +370 5 239 3158

  Plačiau

 • Nuo 2017-01-01 įsigalioja naujos medienos skiedros produktų specifikacijos

  2016-12-16

  Informuojame, kad nuo 2017-01-01 įsigalios naujos medienos skiedros produktų specifikacijos. Tuo tikslu yra keičiamos Prekybos biokuro produktais sąlygos, kurios yra išdėstomos nauja redakcija ir naujosios medienos skiedros produktų specifikacijos pateikiamos jų 1 priede. Taip pat yra papildomas Prekybos biokuro produktais sąlygų 7.5 punktas, nustatant galimybę pardavėjams reikalaujamą rezervą kaupti malkinės medienos forma. Prekybos sąlygų pakeitimai įsigalios nuo 2017-01-01. Naujosios produktų specifikacijos galios nuo 2017-01-01 sudarytiems biokuro pirkimo-pardavimo sandoriams. Anksčiau sudarytiems sandoriams galios iki šiuo metu galiojančiose Prekybos sąlygose nustatytos produktų

  Plačiau

 • Dėl rezervo vietos deklaravimo procedūros elektroninėje prekybos sistemoje

  2016-11-14

  Informuojame, kad, vadovaujantis prekybos biokuro produktais sąlygų 7.1. ir 7.5. punktais, B, C, D kategorijų dalyviai, kurie šildymo sezono metu tiekia kurą pagal pusmetinius ir ketvirtinius sandorius, turi būti sukaupę 5 proc. rezervinį biokuro kiekį, nuo nepristatyto kiekio pagal minėtus sandorius. Biržos operatorius Baltpool, EPS sistemoje sukūrė funkcionalumą šių rezervinių kiekių deklaravimui. Daugiau informacijos rasite rezervo vietos deklaravimo procedūrų atmintinėje

  Plačiau