2018
06/21
Biokuro sudarytų sandorių suma – 200 mln. Eur Š. m. gegužės mėn. BALTPOOL biokuro biržoje sudarytų sandorių vertė perkopė 200 mln. Eur. Įdomūs faktai, jog šiai sumai pasiekti: buvo nupirktą daugiau nei 1,3 mln. tne biokuro kiekio, kas sudaro apie 250 tūkst. skiedravežių; buvo sudaryta daugiau nei 15 tūkst. sandorių; Latvijos biokuro tiekėjai sudarė apie 2,5 proc. biokuro rinkos; iš viso sandorius vykdė 78 pirkėjai ir 179 pardavėjai iš Lietuvos ir Latvijos; vidutinė svertinė per visą laikotarpį sudarytų sandorių kaina sudarė: medienos skiedros – 148,10 Eur/tne, medienos granulių
2018
06/15
Pastaruoju metu biržos operatorius sulaukė pirkėjų pageidavimų biokuro produktų specifikacijas išplėsti sieros ir chloro kiekio limitais bei nustatyti realias sankcijas dėl minėtų elementų padidėjimo. Pirkėjai savo prašymus grindžia konkrečiais matavimais, kurie, pirkėjų nuomone, turėjo įtakos biokuro deginimo įrenginių korozijai. Operatorius atrinko įvairių biokuro ėminių ir atliko sieros bei chloro kiekio tyrimus. Nustatyta, jog net pačios prasčiausios kokybės biokure, kuriame spyglių kiekis viršija leidžiamą SM3 produkto specifikaciją, chloro kiekis atitinka kokybės reikalavimus nustatytus Prekybos biokuro produktais sąlygose. Natūraliai randamas chloro kiekis
2018
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP
2018
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP
2018
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP
2018
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. geugžė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP
2018
06/01
Gegužės mėnesį (už balandį) surinkta 13,66 mln. Eur, išmokėta 16,41 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (13,19 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis gegužės pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,63 mln. Eur. 2018 m. gegužė Lėšų likutis mėnesio pradžioje -4,88 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 13,66 Skirstomojo tinklo vartotojai 12,20 Perdavimo tinklo vartotojai 1,46 Išmokėtos VIAP
2018
05/21
Gegužės 21 d. BALTPOOL administruojamoje elektroninėje šilumos aukciono sistemoje (EŠAS) įvyko pirmasis aukcionas dėl birželio mėn. šilumos kiekių įsigijimo. Aukciono metu šilumos tiekėjai pateikė 19 pirkimo pavedimų: bendras numatomas įsigyti šilumos poreikis buvo 166 659 MWh; gamybos sąnaudų vidutinė kaina 2,66 ct/kWh. Šilumos pardavėjai šilumos aukcione pateikė 35 pardavimo pavedimus: bendras norimas parduoti šilumos kiekis buvo 227 135 MWh; vidutinė pardavimo kaina siekė 2,11 ct/kWh. Organizuojamo šilumos aukciono tikslas yra nustatyti prognozuojamą šilumos tiekėjo šilumos tiekimo veiklos vykdymui reikalingos šilumos kiekį, kurį šilumos tiekėjas
2018
05/16
Biokuro biržoje pradėta ruoštis 2018-2019 m. šildymo sezonui Tik pasibaigus 2017-2018 m. šildymo sezonui, BALTPOOL biokuro biržoje balandžio mėnesį buvo sudaryti ilgalaikiai sandoriai būsimam 2018-2019 m. šildymo sezonui: Klaipėdos apskrityje medienos skiedros nupirkta 1 440 tne už 160 Eur/tne, o Utenos apskrityje – 432 tne už 155 Eur/tne. Lyginant ilgalaikių sandorių kainas su pernai tose pačiose apskrityse tokio paties laikotarpio sandoriais, praėjusį šildymo sezoną biokuras Klaipėdos apskrityje kainavo 5 proc. pigiau (152,17 Eur/tne), o Utenos apskrityje – 14 proc. pigiau (132,73 Eur/tne). Bendra BALTPOOL biržos apyvarta balandžio mėnesį sumažėjo 65
2018
05/10
Informuojame, kad siekiant aiškumo, patikslintos sortimentų grupavimo medienos aukcionuose taisyklės. Su pakeitimais bei  EMPS naudojimosi sąlygų suvestine redakcija galite susipažinti žemiau. Taip pat visus medienos aukcionų organizavimą reglamentuojančius dokumentus rasite skiltyje Prekyba mediena-EMPS dokumentai. EMPS naudojimo sąlygų pakeitimai EMPS naudojimo sąlygų redakcija, galiosianti nuo 2018-05-14
2018
05/10
2017-2018 m. šildymo sezono metu biokuro biržoje BALTPOOL kuras buvo tiekiamas pagal 4067 sandorius. Šio šildymo sezono tiekimo metu buvo sudaryta 27 proc. daugiau sandorių nei pernai (3198 sandoriai). 2017-2018 m. šildymo sezono metu bendra tiekiamo kuro vertė augo 19 proc.: nuo 45,2  mln. Eur iki 53,6 mln. Eur lyginant su ankstesniu šildymo sezonu. Sandorius vykdė 61 pirkėjas ir 102 pardavėjai iš Lietuvos bei Latvijos. Iš viso šildymo sezono metu buvo parduota 296,4 tūkst. tne biokuro, iš jų 96,5 proc. įsigijo centralizuotos šilumos tiekimo įmonės bei reguliuojamos nepriklausomos
2018
05/09
2018 m. balandį VĮ VMU regioniniai padaliniai 36 trumpalaikiuose aukcionuose pardavė 21 tūkst. m3 medienos, t. y. 9 proc. daugiau nei kovą. Finansinė sandorių vertė siekė 916,1 tūkst. eurų. Didžiausią paklausą turėjo pjautinieji rąstai, jų parduota 5,5 tūkst. m3, tarrąsčiai – 5,3 tūkst. m3, popierrąsčių – 4,8 tūkst. m3. 2018 m. balandį EMPS parduotos medienos svertinė kaina mažėjo 10 proc. lyginant su 2018 m. kovo mėn., t. y. nuo 49,20 Eur/m3 iki 44,26 Eur/m3. Lyginant su 2017 m. balandžiu, pernai mediena
2018
05/03
Informuojame, kad EMPS paskelbti 2018 m. II pusmečio aukcionai ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti. Aukcionų pradžia 2018 m. gegužės 24 d. 12.00 val. Aukcionų eiga: Vyksta pirkėjų registracija nuo 2018-05-03 12:00 iki 2018-05-10 23:59 Mokamas pradinis įnašas nuo 2018-05-03 12:00 iki 2018-05-14 23:59 Tikrinamos registracijos nuo 2018-05-11 00:00 iki 2018-05-16 23:59 Pretenzijų teikimas nuo 2018-05-17 00:00 iki 2018-05-21 23:59 Pretenzijų nagrinėjimas nuo 2018-05-22 00:00 iki 2018-05-23 23:59 Teikiami pasiūlymai nuo 2018-05-24 12:00 iki 2018-05-29 12:00 Aukcionus laimėjusių pirkėjų sąrašų paskelbimas
2018
05/02
2018 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus. Juose nustatyta, kad prognozuojamam šilumos vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į įstatymų pakeitimus, pateikė viešajai konsultacijai parengtą Šilumos aukciono reglamentą ir kitus susijusius teisės aktus. Su jais galite susipažinti čia. Energijos
2018
05/02
Balandžio mėnesį (už kovą) surinkta 15,77 mln. Eur, išmokėta 13,58 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (9,83 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis balandžio pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -4,88 mln. Eur. 2018 m. balandis Lėšų likutis mėnesio pradžioje -7,07 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 15,77 Skirstomojo tinklo vartotojai 14,02 Perdavimo tinklo vartotojai 1,75 Išmokėtos VIAP
2018
04/12
Biokuro biržoje – pirmieji ilgalaikiai sandoriai vasaros sezonui Š. m. kovo mėnesį biokuro biržoje BALTPOOL buvo sudaryti pirmieji ilgalaikiai sandoriai vasaros sezono tiekimui. Per visą prekybos ilgalaikiais sandoriais laikotarpį vasaros sezono tiekimui, pirkėjai biržoje ilgalaikiais sandoriais įsigijo 27 522 tne kuro. Didžiausią dalį nupirkto kuro kiekio įsigijo Šiaulių bei Panevėžio apskritys. Pernai tuo pačiu laikotarpiu vasaros sezonui pirkėjai buvo įsigiję 49 proc. daugiau kuro (41 106 tne) už 16 proc. žemesnę pristatymo kainą (114,97 Eur/tne). 2018 m. vasaros sezonui sudarytų ilgalaikių sandorių kainos vidurkis
2018
04/11
2018 m. kovą EMPS įvyko 43 aukcionai trumpalaikėms medienos pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti. Aukcionų metų VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai pardavė 19 tūkst. m3 medienos. Bendra sandorių vertė sudarė 937,18 tūkst. eurų. Didžiausią paklausą turėjo pjautinieji rąstai, jų parduota 8,4 tūkst. m3, malkos – 5,4 tūkst. m3, po daugiau nei 2 tūkst. m3 parduota plokščių medienos ir popierrąsčių. 2018 m. kovą EMPS sudarytų sandorių svertinė medienos kaina kilo 29 proc. lyginant su 2018 m. vasariu, t. y. nuo 38,25 Eur/m3
2018
04/03
Kovo mėnesį (už vasarį) surinkta 14,78 mln. Eur, išmokėta 10,52 mln. Eur VIAP lėšų įskaitant PVM. Daugiausiai lėšų buvo išmokėta elektros energijos gamintojams, naudojantiems AEI, bei jų energijos balansavimui (6,35 mln. Eur su PVM) ir elektros energijos tiekimo saugumo užtikrinimui (2,82 mln. Eur su PVM). VIAP lėšų likutis kovo pabaigoje buvo neigiamas ir siekė -7,07 mln. Eur. 2018 m. kovas Lėšų likutis mėnesio pradžioje -11,33 Surinktos VIAP lėšos, mln. Eur 14,78 Skirstomojo tinklo vartotojai 13,11 Perdavimo tinklo vartotojai 1,67 Išmokėtos VIAP
2018
03/27
Informuojame, kad nuo 2018-04-01 įsigalios LR aplinkos ministro pirmininko 2018-03-08 įsakymu Nr. D1-175 pakeistos „Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių“ (toliau – Ženklinimo taisyklės) nuostatos. Pakeitimų tikslas yra supaprastinti ir padaryti aiškesnį medienos sortimentų klasifikavimą. Žemiau pateikiame pagrindinių Ženklinimo taisyklių pakeitimų sąrašą: Pakeistas apvaliosios medienos klasifikavimas pagal ilgį, siekiant detaliau ir aiškiau išdėstyti apvaliosios medienos klasifikavimą pagal sortimento ilgį, išlaikant atskirtį tarp skirtingą kainą turinčių sortimentų, bei sudaryti geresnes sąlygas sortimentinės išeigos planavimui. (Ženklinimo taisyklių 11 punktas). Pakeista „miško sandėlio“
2018
03/19
Vadovaudamasi klientų poreikiais ir geriausia pasauline skaidrios ir konkurencingos prekybos organizavimo praktika nuo kovo 19 d. EPSO-G grupei priklausantis energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL pradeda skelbti medienos skiedrų kainų indeksą BALTPOOL WOOD CHIPS SPOT LITHUANIA (BWCS Lithuania). „BWCS Lithuania“ indeksas skirtas padėti rinkos dalyviams objektyviai įvertinti esamą situaciją rinkoje ir stebėti biokuro kainos pokyčius bei tendencijas. Indekso reikšmė taip pat taps patogia priemone dvišalių kontraktų ir įmonių vidaus sandorių kainodarai, rinkos tyrimams ir kt. „97 procentų centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje