Misija

Kuriame vertę visuomenei, energijos išteklių rinkoje skatindami konkurenciją ir skaidrumą, užtikrindami prekybos proceso efektyvumą ir sudarydami sąlygas objektyvios kainos formavimuisi.

Vizija

Siekiame būti visiems dalyviams atviros energijos išteklių rinkos centrine sandorių sudarymo vieta, užtikrinančia didelį prekybos likvidumą ir proceso efektyvumą, nustatančia organizuotos rinkos standartus ir garantuojančia visų prievolių pagal sudarytus sandorius įvykdymą. Tikimės įgyti Lietuvos ir kaimyninių šalių rinkos dalyvių pasitikėjimą.

Vertybės

 •  Profesionalumas
  Objektyviai vertiname situaciją, atsakingai prisiimame ir vykdome įsipareigojimus, siekdami geriausių įmanomų sprendimų. Esame atviri, ir suteikiame visiems vienodas galimybes. Esame sąžiningi ir objektyvūs kiekvieno rinkos dalyvio atžvilgiu.
  Konfidenciali informacija yra kasdieninės mūsų verslo informacijos dalis. Mes niekada neatskleisime konfidencialios informacijos (išskyrus teisės aktuose numatyta tvarka) ir (ar) nepanaudosime jos netinkamai.
 •  Sąžiningumas
  Savo sąžiningu ir garbingu elgesiu siekiame, kad mūsų partneriai tiek su mumis, tiek su kitais rinkos dalyviais elgtųsi vadovaudamiesi tais pačiais principais. Mes siekiame laikytis aukščiausių verslo standartų, gerbti įstatymų ir verslo reguliatorių keliamus reikalavimus, ir tikimės, kad mūsų partneriai elgsis taip pat.
  Mes tikime sąžininga konkurencija ir siekiame sukurti visas sąlygas, kad tai būtų mūsų organizuojamos prekybos esminė sąlyga. Mes tikimės, kad mūsų partneriai tai priima kaip įsipareigojimą ir to laikosi.
 •  Inovatyvumas
  Esame atviri naujovėms, drąsiai kuriame ir įgyvendiname inovatyvias idėjas. Ateityje, mes aktyviai dalyvausime visose energetinių išteklių prekybos sferose, kur matysime, kad mūsų principais organizuojama prekyba atneštų naudos daugumai rinkos dalyvių bei visuomenei.
 • Bendradarbiavimas
  Suprantame, kad esame rinkos dalis ir tik bendru visų darbu galime pasiekti visuomenei naudingų rezultatų.