Aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti organizavimo ir administravimo tvarkos pakeitimai

2022 06 22
Aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti organizavimo ir administravimo tvarkos pakeitimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2022-06-15 priėmus Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo pakeitimus, pasikeitė aukcionų ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti organizavimo ir administravimo tvarka ir dalyvavimo šiuose aukcionuose sąlygos. Elektroninės žaliavinės medienos ir (ar) miško kirtimo liekanų pardavimo sistemos (toliau – EMPS) administratorius pateikia svarbiausių įsigaliojusių pakeitimų santrauką.

1. Panaikinta teisė pirkėjui pagrindiniame (pirminiame) aukcione ilgalaikėms ar pusmetinėms sutartims sudaryti siūlyti iki 20 proc. mažesnę nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina. Pakartotiniame aukcione teisė siūlyti 20 proc. mažesnę kainą išlieka.

2. Iki 10 darbo dienų trumpinami aukcionų paskelbimo, pradžios ir pabaigos laiko, pranešimo apie numatomą parduoti medieną terminai.

3. Nustatant aukcioną pusmetinėms (netaikoma ilgalaikėms ir trumpalaikėms) sutartims sudaryti laimėjusių pirkėjų sąrašą, pirkėjams taikomas maksimalus galimas pirkti žaliavinės medienos kiekio limitas (toliau – Limitas), t. y.:

  1. Limitas pirkėjui rodomas EMPS užsiregistravus į pusmetinį aukcioną;
  2. Limitas neapriboja galimybės teikti pasiūlymus aukcione, t. y. nors pirkėjui nustatytas 1000 ktm limitas, jis gali teikti pasiūlymą pirkti 5000 ktm žaliavinės medienos, tačiau laimėti aukcione jis galės tik 1000 ktm.
  3. Limitas yra taikomas tik žaliavinei medienai (tame tarpe ir malkinei), bet ne kirtimo liekanoms (KA, KAD ir KAK);
  4. Limitas apskaičiuojamas kaip vidutinis praėjusių 4 kalendorinių pusmečių pirkėjui pagal pusmetines sutartis faktiškai perduotas žaliavinės medienos kiekis, padidintas 10 proc.
  5. Visais atvejais pirkėjui yra suteikiamas ne mažesnis kaip 1000 ktm Limitas.
  6. Limitas yra netaikomas vykdant pakartotinius aukcionus.

4. Limitas gali būti padidintas, jeigu pirkėjas nuosavybės teise ne vėliau kaip prieš 24 mėn. įsigijo žaliavinės medienos perdirbimo įrenginių, leidžiančių jam perdirbti papildomą žaliavinės medienos kiekį arba pradėti perdirbti žaliavinę medieną. Prognozuojamas papildomai perdirbti žaliavinės medienos kiekis nustatomas pagal pirkėjo vadovo patvirtintą informaciją, kuri turi būti papildomai patvirtinta nepriklausomo finansų srities auditoriaus. Auditoriaus patvirtinimas rengiamas pagal EMPS administratoriaus parengtą užduotį nepriklausomiems auditoriams atlikti sutartas procedūras:

  1. Tik jeigu dėl šių įrenginių buvo pradėta perdirbti papildomas žaliavinės medienos kiekis, t. y. privaloma įvertinti iki įrenginio įvedimo į eksploataciją ir po to įsigytą žaliavinės medienos kiekį;
  2. Siekis yra išsiaiškinti ar šiais įrenginiais faktiškai buvo/bus perdirbama žaliavinė mediena. Jeigu įrenginys buvo įsigytas, tačiau žaliavinė mediena nebuvo perkama, o įrenginys nenaudojamas, papildomas Limitas nebus suteikiamas;
  3. Pasikeitus pateiktai informacijai, EMPS administratorius reikalaus pakartotinai pateikti atnaujintą ir auditoriaus patvirtintą informaciją, pvz. jeigu pirkėjas pateiks informaciją apie įrenginį, nuo kurio įvedimo į eksploataciją praėjo mažiau kaip 3 mėn., prieš 2023 m. I pusmečio aukcioną, EMPS administratorius prašys atnaujinti pateiktą informaciją.

5. Pasibaigus aukcionui, EMPS automatiškai sudarys visų aukciono metu pateiktų pasiūlymų eilę pagal procentinį pirkėjo pasiūlytos kainos ir pardavėjo pradinės kainos skirtumą mažėjimo tvarka, t. y. pirkėjai turėtų įvertinti jiems suteiktą Limitą ir didžiausią kainos skirtumą teikti tai žaliavinei medienai, kurią labiausiai nori įsigyti.

Pvz., Pirkėjui yra suteiktas 1500 ktm Limitas. Pirkėjas teikia pirkimo pasiūlymus: Druskininkų regioniniame padalinyje 1100 ktm Tarraščiai–Lapuočiai už 74 Eur/ktm (pradinė kaina 73,50 Eur/ktm), Anykščių regioniniame padalinyje 1200 ktm Malkos III už 45 Eur/ktm (pradinė kaina 38,50 Eur/ktm) ir Biržų regioniniame padalinyje 570 ktm Malkos II už 45 Eur/ktm (pradinė kaina 39 Eur/ktm). Nors visuose aukcionuose pirkėjas pateikė aukščiausios kainos pasiūlymus, tačiau pirmiausia Limitas bus panaudotas Anykščio regioniniame padalinyje įsigyjant 1200 ktm Malkos III, nes pasiūlytas kainos ir pradinės kainos skirtumas yra didžiausias (skirtumas – 16,88 %), po to Limitas būtų naudojamas įsigyjant Biržų regioniniame padalinyje 300 ktm Malkos II (skirtumas – 15,38 %), o daugiau sutarčių pirkėjas negalėtų sudaryti dėl suteikto Limito dydžio.