Kontaktai (ee)

Biokütuste börsi küsimused:
tel. Nr +370 5 239 3158
e-post: biomass@baltpool.eu

Puidumüügi küsimused:
tel. Nr +370 6 198 6785
e-post: mediena@baltpool.eu

Üldküsimused:
tel. Nr +370 5 239 3157
e-post info@baltpool.eu