BALTPOOL UAB kuulutatud BWC SPOT Lithuania indeks näitab, et alates mai kuust nädalapikkuste tehingute hind on kasvanud. Juulikuu indeks kasvas 151,94 Eur/toe kuni 177,65 Eur/toe. Võrdluseks see, et möödunud aastal see indeks kerkis nii kõrgele tasemele alles novembris.

Biokütuse tarnijate kinnitusel biokütuse hinna kasvu tingisid objektiivsed põhjused, sellised nagu diislikütuse hinna tõus, töötasu suurenemine ning eriti märgatav tooraine hinna tõus. Mai kuus toimunud riigiettevõtte VĮ VMU piirkondlikkude allüksuste puidu oksjon 2018 a. teiseks poolaastaks näitas, et biokütuse tööstuses kasutatavate raiejäätmete (raiumisala) hind (10,65 Eur/m3) tõusis 21%, peale selle 28% võrra kasvas II ja III klassi kütteväärtusega küttepuude hind (30,03 Eur/m3).

Juulikuus lühiajalistel oksjonitel müüdava puidu hinna muutused näitavad, et raiejäätmete hind kasvas 27% (17,20 Eur/m3), II ja III klassi küttepuude hind kasvas 9% (31,68 Eur/m3).

Täiendava teabe saamiseks vaadake 07.2018 biokütuse börsihindade ülevaadet (inglise keeles).