20 %
65 %

1 %
10 %


18.5
21

Arvutatud energiasisaldus:

%
%
t
m3
m3
MJ/kg

Arvutus on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi energeetikaministri poolt kinnitatud Tahke kütuse biokütus arvelduse reeglid.
Börsioperaatori poolt kogutud andmetel kütuse keskmised kvaliteedinäitajad on järgmised:

Niiskus Tuhasisaldus Põleva massi
energiasisaldus
% % MJ/kg
Hakkpuit 42,4 1,8 19,1
Puidugraanulid 7,3 1,0 19,1

Kütteväärtuse täpne suurus määratakse kütuseproovide uuringute alusel sõltumatus laboratooriumis