BALTPOOLI biokütuse börsil oli augustikuu rekordiliselt aktiivne – juuliga võrreldes kasvas käive 78%, 73% sõlmitud tehingutest olid pikaajalised 2018.–2019. a. küttehooaja lepingud, soetatud biokütuse üldkogus kütteperioodil oli kuu lõpus 18% vajalikust biokütuse kogusest.

Augustis tõusis tulevaks kütteperioodiks ostetava biokütuse keskmine hind eelmise kütteperioodi keskmise tarnehinnaga (180,98 Eur/toe) võrreldes 21% ja ulatus 219,59 euroni/toe. BWCS Lithuania indeksi väärtus, mis hõlmab nädala tehinguid, kasvas 178,32 eurolt/tne 186,74 eurole/toe, sõlmitavate pikaajaliste tehingute hinnad tõusid 185 eurolt/toe 265 eurole/toe.

Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tegid soojatootjad sel suvel 70% rohkem ostutellimusi selleks, et sõlmida tehinguid tulevaks kütteperioodiks. Analüüsides neid kahte perioodi, on näha, et sel suvel on esitatud ostutellimuste arv olnud 2 korda suurem. Kuid suurem osa katsetusi ei olnud tulemuslikud, kuna müüjad ei tahtnud müüa kütust ostjate pakutud hinna eest.