Biokütuse börsi BALTPOOL müügikäive vähenes oktoobris 16,66 mln eurolt 10,51 mln euroni, kokku müüdi 37% vähem puitlaaste kui oktoobris. Mõju võis avaldada see, et sel kuul, st 2. oktoobril, oli kütteperioodiks pooleaastaste tarnetehingute sõlmimise tähtaeg. Võrreldes septembriga, müüdi sel kuul pikaajaliste tehingutena 70% vähem puitlaastu. Kuid kui võrrelda eelmise kuuga, kasvasid soojatootjate, kelle müügistrateegia alus on nädala ja kuu kestusega tehingud, biokütuse ostumahud 2 korda (30 990 tne). Varasem SPOT turg hoogustas vastavalt ka konkurentsi biokütuse müüjate vahel (pilt 1). Huvitav on see, et pärast 2. oktoobrit, kui BWCS Lithuania indeksi väärtus oli saavutanud selle aasta haripunkti, st 210,79 eurot / tne, hakkas indeksi väärtus kuu keskel vähenema ja oli kuu lõpus jõudnud 196,06 Eur/ tne, st vähenes 7%.

Oktoobris oksjonitel sõlmitavad tehingud jaotusid ühtlaselt: kuu tarnetehingud moodustasid 35%, arvestades sõlmitud tehingute koguselt, pikaajalised tarnetehingud 32%, nädalase kestusega tehingud 17%, ülejäänud osa moodustasid reservi tehingud.