Biokütuse börsi operaator BALTPOOL UAB, võttes arvesse biokütuse turul osalejate vajadusi, BALTPOOL UAB peadirektori 05-06-2019 käskkirjaga Nr. IS-190027 korrigeeris kütuse Mittestandardseid  müügitingimusi:

Tehingu lõpetamine oksjoni kaotuse korral. Ostjal on õigus tehingut ühepoolselt katkestada (või proportsionaalselt vähendada ostetavat kogust) juhul, kui soojusenergia tarnija, vastavalt oksjoni tulemustele mõningatel perioodidel ei osta soojusenergiat (või vähendab ostetava soojusenergia kogust). Tehingu lõpetamise ja/või ostetava koguse vähendamise kohta ostja on kohustatud müüjale kirjalikult teatama:

  • mitte hiljem kui oksjoni läbiviimise kuu viimase tööpäeva jooksul, juhul kui lõpetatakse kuuajalise pikkusega tehing ja/või vähendatakse tarnitava kütuse kogust järgnevaks kuuks;
  • mitte hiljem kui oksjoni läbiviimise nädala viimase tööpäeva jooksul, juhul kui lõpetatakse nädalapikkune tehing ja/või vähendatakse tarnitava kütuse kogust järgnevaks nädalaks..

Dokumendi uue redaktsiooniga saate tutvuda siit: Kütusetoodete mittestandardsed müügitingimused.