2015 M. ŠILDYMO SEZONO BIOKURO BIRŽOS APŽVALGA

2016 06 02

Šilumos gamintojai sutaupė beveik 4,5 mln. eurų

Vidutinė svertinė biokuro tiekimo kaina 2015 metų šildymo sezoną siekė 147,78 EUR/tne (tona naftos ekvivalento) ir buvo 11,5 proc. mažesnė nei 2014-ųjų šildymo sezono metu, kuomet vidutinė biokuro kaina siekė 166,99 EUR/tne. Jei šilumos gamintojai biokurą būtų pirkę ankstesnėmis kainomis, jiems būtų tekę išleisti 4,47 mln. eurų daugiau.

Per biržą 2015 m. šildymo sezono laikotarpiui nupirkta 2,6 karto daugiau biokuro

2015 m. šildymo sezono laikotarpiui (nuo 2015-10-12 iki 2016-04-10) per „Baltpool“ biokuro biržą nupirkto biokuro vertė siekė 34,4 mln. eurų. Tai 2,6 karto daugiau nei įsigyta 2014 m. šildymo sezonui (nuo 2014-10-13 iki 2015-04-12), kai atitinkamo laikotarpio sandorių vertė siekė 13 mln. eurų. Lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, sandorių skaičius augo daugiau nei tris kartus, nuo 730 iki 2261.

Ilgalaikiais sandoriais pirkti biokurą tapo pigiau

Dar ryškesnis kainų skirtumas lyginant ilgalaikių kontraktų kainas. Šilumos gamintojai, kurie biokurą pirko sudarydami ilgalaikius sandorius, 2015 m. žiemos sezoną biokurą įsigijo apie 16 proc. pigiau nei 2014 m. šildymo sezoną. Išaugus biokuro tiekėjų konkurencijai, o biokuro pasiūlai nuolatos viršijant paklausą, pardavėjams vis aktualesni tapo ilgalaikiai sandoriai, kuriais stabilias prognozuojamas pajamas galima užsitikrinti ilgajam laikotarpiui. Tai turėjo įtakos žemoms ilgalaikių kontraktų kainoms.

Biokuro kainos mažėjo daugumoje apskričių

Lyginant 2014 m. ir 2015 m. šildymo sezonus galima pastebėti, kad kainos kai kuriose savivaldybėse mažėjo net iki 20 proc. Kainų mažėjimui įtakos turėjo ne tik biokuro pasiūlos augimas vidinėje rinkoje, bet ir naujų pardavėjų atsiradimas, kurie biokurą pristatydavo iš Latvijos.

Konkurenciją didino augęs pardavėjų skaičius

2015 m. šildymo sezonui pardavėjai biržoje sudarė dvigubai daugiau sandorių nei 2014 m. šildymo sezonui. Išaugęs pardavėjų skaičius gerino biržos likvidumą ir didino konkurenciją biržoje, kuri neleido dominuoti nei vienam rinkos dalyviui.

Kurą žiemos sezonui pradeda pirkti dar pavasarį

2015 m. žiemos sezonui buvo nupirkta 248 tūkst. tne biokuro. Net 61 proc. kuro nupirktas ilgesniais nei vienos savaitės sandoriais. Pirmieji ketvirčio ir pusmečio trukmės sandoriai 2015 m. žiemos sezonui įvykdyti dar balandį. Didžiausi biokuro kiekiai ilgalaikiais sandoriais pirkti vasaros ir rudens mėnesiais. Išskirtinai aktyvus biržoje buvo rugsėjis, kai ilgalaikiais sandoriais biokuro žiemos sezonui nupirkta net 41 tūkst. tne.

Didžioji tiekiamo kuro dalis atitiko keliamus reikalavimus

91 proc. pristatyto biokuro žiemos sezono metu visiškai atitiko keliamus kokybės reikalavimus. 7,3 proc. patiekto kuro leidžiamas peleningumo normas viršijo iki 2 proc. ir 1,7 proc. viršijo 2 proc. ribą nuo leidžiamų parametrų. Šiuos aukštus kokybinius rodiklius padėjo pasiekti biokuro biržoje taikoma nuolaidų sistema, kuomet už kiekvieną viršytą peleningumo procentą yra taikoma 5 proc. nuolaida pristatytam kurui ir tiekėjui tampa ekonomiškai nenaudinga tiekti standartų neatitinkančią žaliavą.