Lai novērstu iespējamās neprecizitātes, noraidot degvielas kvalitātes un kvantitātes pārskatu(turpmāk- Pārskats), BALTPOOL ir uzlabojusi Elektroniskās tirdzniecības sistēmas Pārskata noraidīšanas funkcionalitāti.

Turpmāk, ja pārdevējs nepiekrīt  pircēja norādītajiem kvalitātes rādītājiem Pārskatā, pirms Pārskata noraidīšanas pārdevējam būs jānorāda (atzīmējot attiecīgo sadaļu), kuram kvalitātes rādītājam Pārskatā pārdevējs nepiekrīt. Noraidītais Pārskats tiks automātiski nosūtīts pircējam un BALTPOOL.