Š. g. 10.novembrī Valsts cenu un enerģētikas kontroles komisija apstiprināja jaunus, par 13 proc. mazākus energoresursu biržas BALTPOOL cenu tarifus, kas attiecas uz biodegvielas tirdzniecību veicošajiem biržas dalībniekiem.

Būtiska izmaiņa cenu tarifu jomā – attiecībā uz biržas dalībniekiem tiks piemērots tirdzniecības nodoklis 0,61 Eur/tne apmērā, nevis kopš 2016.g. 15.augusta spēkā esošais cenu tarifs 0,7 Eur/tne apmērā. Tā pat kā iepriekš, no dalībniekiem netiks iekasēta ikgadējā dalības maksa.

Jaunais cenu tarifs tiks piemērots no 2017.g. 11.decembra (ieskaitot) attiecībā uz biržā noslēgtajiem darījumiem.