Informējam, ka no 2017.gada 27.aprīļa stājas spēkā grozītie Biomasas produktu tirdzniecības noteikumi. Grozījumiem ir redakcionāls raksturs un papildu tiesības un (vai) saistības biržas dalībniekiem nerodas.

Ar Biomasas produktu tirdzniecības noteikumu jauno redakciju varat iepazīties šeit:
Biomasas produktu tirdzniecības nosacījumi