Ar šo informējam, ka no 05.07.2017. stājas spēkā 2017.gada 19.jūnijā ar Lietuvas enerģētikas ministra rīkojumu Nr. 1-156 grozīti Cietā biokurināmā uzskaites noteikumi.

Ņemot vērā noteikumu grozījumus, Enerģijas resursu biržas operators ar 2017.gada 7.jūlija rīkojumu IS-170035 ir grozījis Biokurināmā piegādes tipveida noteikumus.

Ar jaunu Biokurināmā piegādes tipveida noteikumu redakciju varat iepazīties šeit:
Biomasas piegādes tipveida nosacījumi