Kopš š. g. 5.oktobra energoresursu biržas operators tirdzniecībā biržā iekļauj biomasas rezerves produktu, kas saskaņā ar Enerģētikas likuma 29.pantu var tikt uzskatīts kā energoresursu rezerves krājums.

Biomasas rezerves produktu tirdzniecības principi noteikti Operatora apstiprinātajos Biomasas rezerves produktu tirdzniecības noteikumos. Noteikumos paredzēts:

  • dalībnieki biržā varēs noslēgt darījumus, uzkrāt rezerves krājumu šķeldas un granulu produktu veidā, kas atbilst uz minētajiem kurināmā veidu produktiem attiecināmajām biodegvielas produktu tirdzniecības noteikumos noteiktajām tehniskajām specifikācijām;
  • biomasas rezerves produktu piegāde notiks gada aukstākajos mēnešos vai uz neilgu laiku, ja darījumi tiks noslēgti gada aukstākajos mēnešos. Rezerves produktu piegādes perioda beigām jebkurā gadījumā ir jāsakrīt ar gada aukstāko mēnešu beigām;
  • piegādātājiem būs jāuzkrāj krājums līdz gada aukstāko mēnešu sākumam vai, gadījumā, ja darījums tiks noslēgts pēc mazāk nekā 2 (divām) nedēļām līdz gada aukstāko mēnešu sākumam vai to laikā, par piegādes perioda sākumu, pamatojoties uz šādu darījumu, jebkurā gadījumā tiks uzskatīta otrā pirmdiena pēc darījuma noslēgšanas dienas;
  • piegādātājiem būs faktiski jāuzglabā rezerves krājums ne vairāk kā 100 km attālumā no pircēja piegādes zonas;
  • biomasas rezerves produkta piegādātājam biomasas produkti pircējam jāpiegādā ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pircēja lūguma saņemšanas brīža;
  • norēķins par biomasas rezerves produktiem tiek izpildīts pa daļām: cenas daļu, kas paredzēta minimālo pārdevēja biomasas rezerves produktu uzglabāšanas un glabāšanas līdz šo produktu piegādei pircējam izdevumu segšanai, pircējs samaksā pārdevējam līdz biomasas rezerves produktu faktiskās piegādes dienai, bet atlikušo Darījuma cenas daļu samaksā pēc tam, kad pārdevējs ir piegādājis biomasas rezerves produktus pircējam.

Jūs varat iepazīties ar jaunajiem Biomasas rezerves produktu tirdzniecības dokumentiem šeit:
Biomasas rezerves produktu tirdzniecības noteikumi

Biomasas rezerves produktu rezerves produktu pirkšanas-pārdošanas līgums