Informējam, ka ar UAB “BALTPOOL” ģenerāldirektora 21.05.2019. rīkojumu Nr. IS-190026 no 2019. gada 4. jūnija (ieskaitot) stājas spēkā šādi dokumenti:

Biokurināmā biržas operators UAB “BALTPOOL”, ņemot vērā biokurināmā tirgus attīstības tendences biomasas ilgtspējas virzienā, kā arī izvērtējot dalībnieku izteikto vajadzību, lai biržā notiktu arī sertificētā biokurināmā produktu tirdzniecība, no šī gada 4. jūnija biržā ieviesa šobrīd populārākos tirgū izmantojamos biokurināmā sertifikātus:

  • FSC, ieskaitot FSC Controlled Wood – smalcinātās koksnes un koksnes granulu produktiem;
  • ENplus – koksnes granulu produktiem.

 

Ar biržas dokumentiem jaunajā redakcijā varat iepazīties šeit:

Biokurināmā produktu tirdzniecības noteikumi

Biokurināmā piegādes tipveida noteikumi

Kurināmā pirkšanas-pārdošanas līgums