BALTPOOL biomasas biržā ir reģistrējušies pirmie pircēji no Latvijas: FORTUM grupas uzņēmums SIA „Fortum Latvia” un SIA „Sveaskog Baltfor”.

SIA „Fortum Latvia” ir viens no vadošajiem elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas uzņēmumiem Latvijā, kura koģenerācijas stacija atrodās Rūpniecības ielā 73A, Jelgavā. Koģenerācijas stacijas elektriskā jauda ir 23MW, bet siltumenerģijas jauda ir 45MW. Lai nodrošinātu koģenerācijas stacijas darbību, nepieciešams 400 000MWh šķeldas gadā. SIA „Fortum Latvia” pirmos pirkšanas rīkojumus biržā ievietos uz 23.maija izsoli.

SIA „Sveaskog Baltfor” ir Zviedrijas uzņēmuma Sveaskog AB meitas uzņēmums un ir viens no vadošajiem šķeldas piegādātājiem un eksportētājiem Latvijā. SIA „Sveaskog Baltfor” biržā ir reģistrējis pirkšanas laukumu Brīvostas ielā 12, Liepājā, kur plāno iepirkt šķeldu vasaras periodā.

Lai kļūtu par biomasas biržas dalībnieku, lūdzu, sazinieties ar BALTPOOL pārstāvi Latvijā Jāni Krastiņu, e-pasts: janis.krastins@baltpool.lv, telefona nr.: +371 26337209. Nepieciešamības gadījumā mūsu pārstāvis sniegs Jums atbalstu visā reģistrācijas procesā un darbības uzsākšanā.