BALTPOOL biomasas biržā janvārī palielinājās īstermiņa darījumu skaits

Janvārī BALTPOOL biomasas biržas tirdzniecības apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, palielinājās par 2 %: no 5,40 milj. EUR līdz 5,49 milj. EUR, kopā tika pārdotas 364 391 MWh koksnes šķeldas, t. i., par 10 % vairāk nekā decembrī (329 850 MWh). Visvairāk pārdošanu ietekmēja par 54 % palielinājies kurināmā pieprasījums nedēļas termiņa darījumos. Puse koksnes šķeldas darījumu (49 %) tika noslēgti nedēļas termiņa, bet 46 % – mēneša termiņa darījumos, savukārt pārējo daļu veidoja pirmā pusgada termiņa darījumi, kas noslēgti 2019. vasaras sezonas piegādei. Tauraģes apriņķī esošie siltuma pircēji iegādājās 17 910 MWh kurināmā par vidējo svērto 12,04 EUR/MWh piegādes cenu.

Ja salīdzinām 2018. gada decembra un 2019. gada janvāra cenas, redzam, ka šajā mēnesī vidējā svērtā darījumu cena samazinājās par 9 %, proti, no 16,15 EUR/MWh līdz 14,71 EUR/MWh. Pagājušā gada janvārī noslēgto darījumu cenas bija par 22 % augstākas un sasniedza 18,77 EUR/MWh.

BWCS LT indekss janvārī turpināja konsekventi pazemināties (lielākās izmaiņas – 10 %) un mēneša beigās sasniedza 13,89 EUR/MWh. Kopējā indeksa izmaiņas bija – 13 %. Īstermiņa darījumu cena atgriezās iepriekšējā gada jūlija līmenī (13,67 EUR/MWh), kamēr pirms gada (30.01.2018.) indeksa vērtība bija 19,02 EUR/MWh.

Siltuma pircēji ir iegādājušies vairāk nekā 80 % no apkures sezonai nepieciešamā kurināmā daudzuma. Sagaidāms, ka, saglabājoties zemām cenām, īstermiņa darījumu popularitāte saglabāsies. Analīze rāda, ka 2018./2019. gada apkures sezonā, t. i., 2018. gada oktobrī – 2019. gada janvārī saskaņā ar ilgtermiņa darījumiem kurināmais piegādāts par 19,18 EUR/MWh svērto cenu, kamēr saskaņā ar īstermiņa darījumiem – par 16,27 EUR/MWh.

Latvijā janvārī – 66 % no pagājušajā gadā nopirktā kurināmā daudzuma biržā

Janvārī Latvijas siltuma ražotāji saskaņā ar nedēļas termiņa darījumiem par 15,97 EUR/MWh vidējo svērto cenu iegādājās SM2 biomasas produktus. Noslēgto darījumu vērtība ir lielāka par 100 tūkst. EUR, bet pirmajā gada mēnesī nopirktais daudzums veidoja 66 % no visa 2018. gadā pārdotā kurināmā daudzuma Latvijā.

Janvārī notikušo tirdzniecības sesiju rezultāti parāda, ka vidējās svērtās SPOT tirgus cenas Latvijā ir par 12 % augstākas nekā Lietuvā. Saskaņā ar biržā noslēgtajiem darījumiem Latvijas pārdevēji savas valsts pircējiem biomasu pārdod par 9 % dārgāk, ja salīdzina ar to īstenoto tirdzniecību Lietuvā.