Biomasas biržā gads sācies ar rekordaugstu tirdzniecību

Biomasas biržā 2018.gads sācies ar divkāršojušos tirdzniecību: janvārī tika iegādāti 463,54 GWh biomasas, 1,9 reizes vairāk nekā decembrī, kad tika iegādāti 245,09 GWh biomasas.

Biomasa iegādāta, noslēdzot 909 darījumus – lielākais skaits mēneša laika no biržas darbības sākuma. Darījumu kopējā vērtība sasniedza 8,7 mln. eiro. Līdz šim augstākais tirdzniecības līmenis, kas reģistrēts viena mēneša laika, tika sasniegts iepriekšējā gada septembrī, kad apgrozījums bija 8,45 mln. eiro, bet iegādāti – 618,02 GWh biomasas. Vidējā noslēgto darījumu svērtā cena sasniedza 18,77 Eur/MWh.

Būtiskās tirdzniecības apjoma izmaiņas jāsaista ar izmaiņām tirdzniecības stratēģijā un nedēļas darījumu cenu paaugstinājumu.